Научни форуми

Програма на Десетите Арнаудови четения

20-21 октомври 2017 г., Русенски университет "Ангел Кънчев"

Програма на Десетите Арнаудови четения

◊ ПРОГРАМА

Десети Арнаудови четения

20-21 октомври 2017 г., Русе


20 октомври 2017 г.

Регистрация на участниците

12.00-15.00 в Корпус 2 (фоайе)

Откриване и пленарна сесия

14.00-15.30

Зала 2Г. 204 („Сименс") в Корпус 2

Пленарни доклади

. Проф. д-р Пенка Радева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"). Съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ и ХХІ век.

. Доц. д-р Руси Русев (Русенски университет „Ангел Кънчев"). Арнаудовите четения и предизвикателствата към българската филологическа наука през ХХI век.

Работа по секции

20 октомври 2017 г.

СЕКЦИЯ „МИХАИЛ АРНАУДОВ – ЛИЧНОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ИДЕИ"

◊ СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Първо заседание: 15.30-17.00  Зала 2. 209 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емил Димитров

. Емил Димитров (Институт за литература – БАН). Руси Русев като изследовател на Михаил Арнаудов: подходи и послания.

. Никола Бенин (РУ „А. Кънчев"). Книгите по възрожденска литература в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов. Библиографски ценности и филологически пристрастия.

. Васил Балевски (Институт за литература – БАН). Михаил Арнаудов за мен (в автографите на книгите, които ми е подарил).

. Марияна Няголова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на акад. Михаил Арнаудов.

. Мариана Кирова (Национален литературен музей). Приносът на Михаил Арнаудов при дефинирането на понятията „творческа личност" и „гений".

. Тони Зарев (София). Анeкдотите като част от българския фолклор. Един ръкопис на Михаил Арнаудов.

. Антонина Якимова (Сдружение за украинските организации в България). Приносът на проф. Михаил Арнаудов за развитие на украинско-българските отношения.

Дискусия: 17.00-17.30

СЕКЦИЯ „ФОЛКЛОР И ЕТНОЛОГИЯ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Г.408 (Втори корпус)

Председател: проф. д-р Николай Ненов

. Цветомира Кюркчиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Историческите песни за еничарството в следосвобожденските фолклорни антологии.

. Таня Казанджиева (СУ „Св. Климент Охридски"). Демонологични персонажи във фолклорната култура на българи и румънци – фолклорната представа за Змея.

. Яна Сивилова (СУ „Св. Климент Охридски"). „Когато цъфнат налъмите" – бележки върху произхода на израза.

. Върбин Върбанов (Регионален исторически музей – Русе). Устойчиви традиционни вярвания в постмодерния свят.

. Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе). Стопанските изложения и музеефикацията на паметта.

. Десислава Тихолова (Регионален исторически музей – Русе). Обредна храна от Тутраканската селищна система.

. Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе). Традиционните календарни празници в Тутраканската селищна система в дискурса на съвременността.

Дискусия: 17.00-17.30

СЕКЦИЯ „КУЛТУРОЛОГИЯ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Г.204 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Яна Пометкова

. Яна Пометкова (РУ „Ангел Кънчев"). Катедрата по български език, литература и изкуство в Русенския университет „Ангел Кънчев" – 50 години утвърждаване и възход.

. Деница Великова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Общостудентско кооперативно сдружение. Менза Академика към ВТУ – Русе (1947-1949 г.).

. Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – Русе). Младежката организация към Женското благотворително дружество „Добродетел" – Русе.

. Камен Рикев (Университет „Мария Кюри-Склодовска", гр. Люблин, Полша). Българистичната дейност на д-р Цанко Цанев в Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска".

. Велислава Донева (РУ „Ангел Кънчев). Поетът Иван Грозев – посветителство в тайното знание.

. Диана Коларова (Българска генеалогична федерация „Родознание"). Олга Сирачката – отдаденост на един живот.

Дискусия: 17.00-17.30

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Г.405 (Втори корпус)

Председател: акад. дфн Иван Радев

. Иван Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Петко Славейков и Добри Чинтулов – загадки на общуването.

. Нели Кирилова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий). Сходни утопични възгледи за отминалото време при Т. Г. Влайков и Владимир Короленко.

. Ивайло Димитров (София). За един образ на Поета в лириката на Иван Вазов през 80-те години на ХІХ в.

. Димитър Бурла (София). Цивилизацията или за Европа на „образованите народи" в творчеството на Алеко Константинов.

. Александър Хр. Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Щрихи от биографията на Елин-Пелиновата книга „Черни рози".

. Калин Михайлов (СУ „Св. Климент Охридски"). Незаобиколимата лястовица. Й. Йовков и Д. Енев.

. Магдалена Трифонова (Дом-паметник „Йордан Йовков" – Добрич). В памет на Йордан Йовков.

Дискусия: 17.00-17.30 ч.

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Първо заседание: 15.30-17.00 Зала 2Б. 410 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емилия Недкова

. Румен Стоянов (СУ „Св. Климент Охридски"). Възхвала на поместните говори.

. Мария Китанова (Институт за български език – БАН). Семантични модели за евфемизация в българската традиционна култура.

. Айхан Айдънов (РУ „Ангел Кънчев"). Аналитичните наблюдения на Йордан Вълчев върху прабългарския произход на някои думи.

. Стефан Спасов (РУ „Ангел Кънчев"). Прабългарски думи в езиковедския архив на Йордан Вълчев – догадки и тълкувания.

. Дилян Саманджиев (РУ „Ангел Кънчев"). Особености на етимологичните изследвания на Йордан Вълчев.

. Тодорка Георгиева, Мария Томова (РУ „Ангел Кънчев", Филиал – Силистра). Духовният живот на средновековните българи в края на ІХ – началото на Х век.

. Иво Братанов (СУ „Христо Ботев" – Русе). Езикът на Писменница на славянския език" от Иван Н. Момчилов.

Дискусия: 17.00-17.30 ч.

21 октомври 2017 г.

Регистрация на участниците

09.00-11.00 в Корпус 2 (фоайе)

Работа по секции

СЕКЦИЯ „ФОЛКЛОР И ЕТНОЛОГИЯ"

Второ заседание: 10.00-11.30 Зала 2Г. 408 (Втори корпус)

Панел

Завръщания, (пре)откривания, изобретявания при производството на селскостопански продукти и храни

Модератор: Петър Петров – ИЕФЕМ (БАН)

. Петър Петров (ИЕФЕМ – БАН ), Николай Велев (ИБЕИ). „Традиционно екологично знание" (?) в управлението и използването на пасища.

. Атанаска Станчева (ИЕФЕМ – БАН). Проявления на „примитивната екологична мъдрост" в българското природозащитно движение.

. Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН). Назад към хляба на баба – традиционни продукти и технологии в контекста на здравословното хранене.

. Начо Димитров (ИЕФЕМ – БАН). Авторитетът на каракачаните в спора за „истинската" каракачанска овца.

. Ивайло Марков (ИЕФЕМ – БАН). Киселото мляко: от национален символ към локален ресурс.

. Вихара Барова (ИЕФЕМ - БАН). (Pred), за да  разкрие традициите на сирените / мандарините.

. Димитър Василев (НИМ). Традиционни технологии в съвременното производство на сусамов тахан: културни и икономически измерения.

Дискусия 11.30-12.00

СЕКЦИЯ „КУЛТУРОЛОГИЯ"

Второ заседание: 10.00-11.00 Зала 2Г.405 (Втори корпус)

Председател: гл. ас. д-р Велислава Донева

. Веселина Антонова (Държавен архив – Русе). Родословието на Самуел Рафетов.

. Мариана Димитрова (Регионален исторически музей – Русе). Непознатият Иваница от „Братя Симеонови".

. Пламен Коларов (Българска генеалогична федерация „Родознание"). Двама французи в Русчук преди Освобождението.

. Магдалена Иванова Трифонова, Искрен Великов (РИМ – Русе). Снапшот в Русенския музей: професионално ателие „Културно-историческо наследство и археология".

. Нора Голешевска (ЮЗУ „Неофит Рилски"). Модели за анализ на визуалната култура в културологичните изследвания.

. Марина Братанова. „Другата София" – друга реалност в един текст на група „Ревю".

Дискусия 11.00-11.30

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Второ заседание: 10.00-11.30 Зала 2Г. 204 (Втори корпус)

Председател: проф. дфн Николай Димитров

. Николай Димитров (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Омиротворената красота в поезията на Иван Методиев.

. Звезделина Братанова (СУ „Възраждане" – Русе). Същността на поезията според книгата „За образите и световете" на Иван Методиев.

. Ана Костадинова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Жанрови специфики и възрастова вариантност в детско-юношеската проза на Емилиян Станев („Слънчевото зайче" и „Когато скрежът се топи").

. Сава Василев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Сезонните преображения на героя/езика в пиесата "Лазарица" от Йордан Радичков.

. Пламен Дойнов (Нов български университет). Предговорът като форма на цензура през 70-те години на ХХ век.

. Румяна Лебедова (РУ „Ангел Кънчев", Филиал – Силистра). Прокрустовото ложе на идеологемите и кризите на властта.

. Светлозар Любомиров (СУ „Св. св. Кирил и Методий" – Неделино). Проблемът за моделите при анализ на художествен текст.

. Юлиан Жилиев (София). Около дефиницията на думата: от лингвистиката към метафорологията.

Пауза: 11.30-11.45

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Трето заседание: 11.45-13.00 Зала 2Г. 204 (Втори корпус)

Председател: проф. дн Сава Василев

. Даниел Топалски (Варна). Чарлз Уесли като поетичен интерпретатор на Свещеното Писание.

. Румен Горанов (Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка" – Русе). Храмът – топос на героичния дух.

. Живодар Душков (Русе). Русе в живота на Антон Страшимиров. Реферативен обзор.

. Мая Ангелова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). „Множенето" на субекта в българската белетристика от 60-те и 70-те години на ХХ век.

. Наталия Няголова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Наративни модели в сериала „Анна Каренина. История Вронского" на Карен Шахназаров.

. Михаела Михайлова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"). Топосът на дворянското имение в романите на И. С. Тургенев и И. А. Гончаров.

. Светлана Коленович (Университет Новасадски, Сърбия). Сблъсък на планината с планината: Марина Цветаева и Борис Пастернак.

. Илияна Бенина (РУ „Ангел Кънчев"). Литературно-естетически влияния върху фентъзи текстовете на Джордж Макдоналд.

Дискусия: 13.00-13.30

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Второ заседание: 10.00-11.15 Зала 2Б. 410 (Втори корпус)

Председател: проф. д-р Димитрина Цонева

. Войводич (Университет "Новишадски", Сърбия). Въпросът за видово-времевото значение на глаголите на речта при перформативната употреба.

. Тижана Балек Белица (Нойзидански университет, Сърбия). За вербалните глаголи на руски и сръбски.

. Канаме Окано (Новисадски университет, Сърбия). Глаголи за падане в сръбски и български език: опит за системно описание

. Ния Пенева (РУ „Ангел Кънчев"). За някои синтактични особености на протестните лозунги от 2013 г.

. Емилия Недкова (РУ „Ангел Кънчев"). Структурно-семантични особености на българските фразеологизми с компоненти антропоними.

. Владимир Манчев (СУ "Св. Климент Охридски"). Относно някои особености на трансфера на български фразеологични единици на руски език.

. Нина Топалска. Необходимостта от стилистична редакция на библейския превод.

Пауза: 11.15-11.30

СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Трето заседание: 11.30-12.30                         

Зала 2Б. 410 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емилия Недкова

. Ана Биелика (Университет Новисадски, Сърбия). Сравнителен анализ на асоциативни области на понятието "обещание" на руски и сръбски език.

. Лили Славянова (РУ „Ангел Кънчев"). Ценностен компонент на концепта BEAUTY в англоезичната художествена литература от началото на 21. век.

. Румяна Петрова (РУ „Ангел Кънчев"). Лингвокултурно изследване на англо-американски пословици за истината.

. Диана Стефанова (РУ „Ангел Кънчев"). Семиотичен поглед към културемата.

. Олга Зубкова (Югозападен университет в град Курск, Русия). Експериментални методи за изучаване на езикови звена в практиката на съвременните езикови изследвания.

. Десислава Баева, Димитрина Цонева. Речевият слух през призмата на компютърните технологии.

Дискусия: 12.30–13.00

20.10. 2017 г.

18.00 ч., Регионална библиотека „Любен Каравелов"

· Документална изложба Михаил Арнаудов – нови щрихи към личната библиотека.

 18.30-19.00 ч., Регионален исторически музей
Представяне на книги:

·  Змей. Змеица. Ламя и хала – представяне от доц. д-р Вихра Баева (ИЕФЕМ – БАН)

·  Когато Господ ходеше по земята – представяне от проф. д-р Албена Георгиева (ИЕФЕМ – БАН)

 19.00-19.30 ч.
Място: Екомузей с аквариум 
Организатори: ИЕФЕМ – БАН

·  Изложба Агрокултурни нагласи и практики 

19.30 ч. – Ресторант „Кристал"


21.10.2017 г.

14.00 ч., Регионален исторически музей

· Презентация Нови документални свидетелства за творческите и приятелски връзки между проф. Жорж Нурижан и проф. Михаил Арнаудов – Пламен Бараков

14.30 ч., Регионален исторически музей

· Прожекция на филма Пророкът на кораба на изкуствата 

 

Автор:
Никола Бенин
Публикация:
18.10.2017 г. 04:06
Етикети:
Русенаучен форумпрограма
Десети Арнаудови четения
Посетено:
1855
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/26474-programa-na-desetite-arnaudovi-cheteniya