Научни форуми

Национален филологически колегиум „Интердисциплинарни диалози”

09 и 10 май 2017 г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

◊ ПРОГРАМАТА

9 май 2017 г.

10.00 ч., Зала 202
Откриване

Първо заседание, Зала 309
Модератор: доц. д-р Евдокия Борисова

. 10.15-10.30 гл. ас. д-р Бисерка Стоименова (Шуменски университет). Дебатът дисциплинарност-интердисциплинарност

Литература и визуални изкуства
Практико-приложен блок

. 10.30-10.45 доц. д-р Евдокия Борисова (Шуменски университет). Елисавета Багряна, Мими Балканска и Мустафа Кемал Ататюрк - един епизод от българо-турските отношения (1926-1936) в поезията, сценичното изкуство и българската специализирана периодика
. 10.45-10.55 Мустафа Мехмедов (Шуменски университет, III курс Журналистика). Фотоизложба „Лицата на Истанбул”: градът в обектива на журналиста и художника фотограф. Репортажна и естетическа фотография
. 10.55-11.05 Преслава Цветанова (Шуменски университет, ІІІ курс Журналистика). Истории в рецепти или Шоколадът, който ни учи да бъдем щастливи във филма на Ласе Халстрьом „Шоколад” (2000)
. 11.05-11.15 Радостина Ташева (Шуменски университет, маг. програма “Семиотика на културата”). „Сляпата Вайша” – разказът и филмът (Г. Господинов и Т. Ушев)
. 11.15-11.25 докт. Семра Ахмед (Институт по балканистика с център по тракология, БАН, докт. програма „Балканистика. Турска литература и култура”). “Фатих-Харбие” или „Двете лица на Истанбул”? Романът и/или сериалът?
. 11.25-11.35 Преслава Цветанова (Шуменски университет, III курс Журналистика). Кино и хабитус: социално значимите проблеми в българския лекарски сериал „Откраднат живот”
. 11.35-11.45 докт. Евгения Йорданова (Свободен университет Варна, докт. програма “Психология”). Ролята на семейството за формиране на агресивни модели на поведение в начална училищна възраст
. 11.45-11.55 Юзлем Искренова (Шуменски университет, маг. програма “Фотография и реклама”). Кинотворчество и интервюта – баща и дъщеря в живота и в киното. Творчеството на Никита Михалков и Анна Михалкова
. 12.00-12.10 Валерия Голубкова (Шуменски университет, III курс Журналистика), Дарина Стоянова (РБ „Ст. Чилингиров” - Шумен). Руската литературна класика във визуални образи (автори и текстове от руската литература на ХIХ век)

Литература-медии-комуникации
. 12.10-12.20 докт. Виктория Иванова Иванова (Шуменски университет, докт. програма “Теория на възпитанието и дидактика”). Медии и аудитория в контекста на новите комуникационни технологии
 Блок тезиси
. 12.20-12.30 д-р Юлиян Жилиев (АКСЛИТ, София; преводач и литературен критик). Четене и не-четене според Пиер Байар: щастливото недоразумение
. 12.30-12.40 докт. Лора Симеонова Симеонова (Софийски университет, ФЖМК, докт. програма “Онлайн журналистика”). Греховният алгоритъм на „Фейсбук”
. 12.40-12.50 докт. Ива Иванова (Софийски университет, ФЖМК, докт. програма „Медиен език и стил”). Синергетика и лингвосинергетика на рекламния текст. Контрадиктно-синергетичен подход към рекламния образ

12.50-13.00 - Дискусия
13.00-13.30 - Пауза

Второ заседание, Зала 309
Модератор: гл. ас. д-р Бисерка Стоименова

Литература - социална история - антропология
Академични изследвания

. 13.30-13.45 проф. дфн Денка Кръстева, Десислава Тонева (III курс Българска филология), Шуменски университет). "Дама пика" на Пушкин в диалога между литература, петербургски градски фолклор и дизайн на картите за игра
. 13.45-14.00 проф. д-р Веселин Панайотов, Ирена Оник Каспарян (IV курс Българска филология), Шуменски университет). Татяна, Маша и мечокът
. 14.00-14.15 доц. д-р Пламен Панайотов, докт. Мария Герчева (Шуменски университет). Имагинерният характер на спектакъла: “Хулио Хуренито” и “предателствата” на Василий Розанов
. 14.15-14.30 доц. д-р Пламен Панайотов, докт. Иван Сухиванов (Шуменски университет). Сценичното в “Лозунгите” на Мария Судаева
. 14.30-14.40 Венета Костадинова Атанасова (Шуменски университет, IV курс Българска филология). За семиотичните аспекти на един декоративен мотив
. 14.40-14.50 докт. Невена Георгиева Георгиева (Шуменски университет). “Кой е твоят владетел?”
. 14.50-15.00 Станислава Иванова Попова (Шуменски университет, IV курс Българска филология). „Защото цяла Германия бе обзета от пламъците на войната, от глада и чумата“: пластове на документалност в бароковия романов наратив
. 15.00-15-10 Маринела Паскалева (Регионален исторически музей – Добрич, Дом-паметник „Йордан Йовков“). Йордан Йовков. Почти непозната кореспонденция: исторически факт и литература

15.10-15.30 - Почивка / Дискусия

Блок Млад изследовател
. 15.30-15.40 Иван Миленов Малчев (Шуменски университет, III курс Българска филология). ”Приказка за златното петле" на А. С. Пушкин. Интерпретативни подходи
. 15.40-15.50 Камелия Петкова (Шуменски университет, III курс Българска филология). Смутното време" като устойчив сюжет в историята и литературата на Русия
. 15.50-16.00 Грета Гинчева (Шуменски университет, III курс Българска филология). Иконата в религиозно-философските романи на Достоевски
. 16.00-16.10 Дамян Колев Колев (Бургаски свободен университет, III курс Обществени комуникации със социална психология). Еманципацията - съвременният образ на Анна Каренина?
. 16.10-16.20 Мария Георгиева Стаматова (Шуменски университет, III курс Българска филология). Динамика на социабилитета във френския аристократичен салон на ХVIII век
. 16.20-16.30 Иван Миленов Малчев (Шуменски университет, III курс Българска филология). Сънища и безсъзнателно у Новалис и Жерар дьо Нервал
. 16.30-16.40 Камелия Петкова (Шуменски университет, III курс Българска филология). Двете Инфанти: “Рожденият ден на Инфантата” на Оскар Уайлд и “Менините” на Диего Веласкес
. 16.40-16.50 Грета Гинчева (Шуменски университет, III курс Българска филология). Поетически екфрасиси по Брьогел
. 16.50-17.00 Диана Тодорова (Шуменски университет, III курс Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване). Тактики на дискредитирането, тактики на оцеляването. Християнската тема в българската периодика за деца непосредствено след 9 септември 1944 г.
. 17.00-17.10 Мехмед Илълъм (Шуменски университет, I курс История). Читалищата - извор на духовност (читалище “Отец Паисий”, с. Градище, Шуменско)

17.10-17.30 - Дискусия


10 май 2017 г.

Първо заседание, Зала 309

Литература и социална история
Академични изследвания / Студентско-преподавателски семинар
Модератор: доц. д-р Е. Борисова

. 9.00-9.15 ст. преп. д-р Илияна Бенина (Русенски университет). Лилит – „Кралицата на ада”. Интерпретационни подходи
. 9.15-9.30 ст. преп. д-р Илияна Бенина, гл. ас. д-р Никола Бенин (Русенски университет). Шествието на чумата в полето на историята и в пространството на „Декамерон” от Джовани Бокачо
. 9.30-9.45 Стефка Георгиева (Русенски университет, IV курс Български език и история). Утопията за свобода в публицистиката и разказите притчи на Георги Атанасов–Гарвана”
. 9.45-10.00 Ива Борисова (Русенски университет, IV курс Български език и история). Идеи и образи в анархистичната поезия на Панайот Чивиков
. 10.00-10-15 д-р Кремена Митева (Регионален исторически музей – Добрич, Дом-паметник „Йордан Йовков“). „Неумиращият Балчик“ на Петър Дачев в слово и образ

10.15-10.30 - Дискусия

Закриване на конференцията


Автор:
д-р Никола Бенин
Публикация:
07.05.2017 г. 10:00
Етикети:
Шуменски университет Епископ Константин Преславски
Интердисциплинарни диалози
Национален филологически колегиум
Посетено:
1523
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/25623-natsionalen-filologicheski-kolegium-interdistsiplinarni-dialozi