Научни форуми

Исторически разкази в литературите: Аналогии и противопоставяния

Научна конференция - 6 и 7 април 2017, Софийски университет

Исторически разкази в литературите: Аналогии и противопоставяния


◊ ПРОГРАМА

Академичен кръг по сравнително литературознание
http://calic.balkansbg.eu/

Научна конференция

Исторически разкази в литературите:
Аналогии и противопоставяния


Софийски университет
6 и 7 април 2017


6 април, Конферентна зала

9.00-10.30 
Водещ Николай Аретов
Откриване
. Деница Петрова, Сведения за учредяването на българската и сръбската патриаршии в славянската книжнина
. Надя Данова, Българския и гръцкия образ на Осман Пазвантоглу
. Надежда Александрова, Историите на Османската империя от Насиф Малуф и Каролин Фюре на български език: аналогии и различия
. Николай Желев, Представите за българите като част от илирите в трудовете на Шафарик, Колар и Гай
Дискусия

Кафе пауза

11.00-12.30, Конферентна зала
Водещ Теодора Цанкова

. Сирма Данова, Християнизацията като културна вина: бележки към диалога Ботев – Раковски
. Анна Алексиева, 1935 г. – Исторически разкази за Христо Ботев
. Николета Пътова, Две аналогични заглавия от българската и сръбската възрожденска драма – „Велислава, българска княгиня” и „Елисавета, черногорска княгиня”
. Юлиан Жилиев, Диана и Актеон из ловните (бранните) полета на интерпретациите
Дискусия

Обедна почивка

13.30-16.00, Конферентна зала
Водещ Анна Алексиева

. Николай Аретов, Три западащи семейства (Буденброкови, Гераците, Салина)
. Амелия Личева, Втората световна война в романите на Кейт Аткинсън и Джон Бойн
. Албена Иванова, Солунските атентати в творчеството на Антон Страшимиров и Коста Църнушанов
. Румяна Л. Станчева, Войната в романите на двама пацифисти
Дискусия


7 април Зала 1

9.00-10.30
Водещ Румяна Станчева

. Надя Бойко (Институт за литература „Т. Шевченко“, НАН на Украйна), Болката и над болката: трагедията на Първата световна война през очите на украинците
Бойка Илиева, Проектът "Трепети": една (не)своевременна провокация
. Маламир Спасов, Бизаризъм: най-странните от странните в модернистичната проза на Балканите
. Теодора Цанкова, Битката при Трафалгар през погледите на Бенито Перес Галдос и Бърнард Корнуел
Дискусия

11.00-12.30
Водещ Надя Данова

. Николай Чернокожев, Реликви и наративните им употреби
. Пламен Антов, Конници в българския модернизъм
. Димитър В. Атанасов, Историята като литература, литературата като история
. Ралица Гелева, "Дон Карлос" - литературната основа на либретото, историческия контекст на сюжета и неговите сценични интерпретации
Заключителна дискусия

13.30-14.30
Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание

Вниманието ще бъде насочено към сравняване / съпоставяне на представянето на едни и същи или близки събития в различни литератури. Например войни и освободителни / сепаратистки движения, решителни обществени процеси, навлизането на нещо ново в живота, в манталитетите, в литературата и културата.

Други примерни тематични полета:
- Революционния дискурс: внос и традиция.
- Колонизатори и колонизирани – взаимни гледни точки.
- Чужди модернизатори и свои традиционалисти.
- Авангардните търсения и тяхната рецепция.

Автор: Николай Аретов
06.04.2017 г. 14:13
Посетено: 1105
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/25371-istoricheski-razkazi-v-literaturite-analogii-i-protivopostavyaniya