Научни форуми

Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?

Национална научна конференция, 25 и 26 април 2017 г., Русе

Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира на 25 и 26 април 2017 г. Национална научна конференция с международно участие на тема: „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“

Форумът има за цел да интерпретира темата за свободата като изконно човешко право, като среда за творческо развитие, получаване на знание, вдъхновение, като условие за активна позиция; да даде поглед към свободата, променяща радикално начина на живот, обществените отношения и морал, мястото на човека в заобикалящия го свят; да осигури пространство за диалог и споделяне на философски възгледи, традиции, подходи.

Конференцията се посвещава на знакови инициативи от националната и световна история: 10 години България в Европейски съюз, 140 години Руско-турска освободителна война, 180 години от рождението на Васил Левски и 470 години от рождението на Сервантес.

Срокът за изпращане на докладите е 10 април 2017 г.


Заявки за участие и повече информация за конференцията могат да се намерят на адрес: https://www.libruse.bg/

 


Автор:
РБ "Любен Каравелов" - Русе
Публикация:
03.02.2017 г. 17:18
Посетено:
1620
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/25052-svobodata-vchera-svobodata-dnes-svobodata-utre-na-varha-na-kopieto-li-e