Научни форуми

ХІІ ранноесенна школа по семиотика

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания на Нов български университет

◊ СЪБИТИЕТО

ХІІ ранноесенна школа по семиотика ще бъде на тема Семиотика и образност.

Каним студенти, колеги и всички интересуващи се от семиотиката да заповядат в периода между 11 и 20 септември в Созопол.


◊ УСЛОВИЯ

Студентите от Нов български университет при определени условия получават 4 кредита за участието си в школата. Останалите студенти получават връзки с видни български и чуждестранни учени семиотици, лингвисти, културолози, антрополози, литературоведи, както и с възможността да се запознаят с преподавателския екип в магистърската и докторската програма по семиотика.

През академичната 2005/2006 година две докторантки по семиотика успешно защитиха своите докторски дисертации пред съответните научни съвети на ВАК.

За съжаление, можем да осигурим финансирането само на 10 студенти от Нов български университет, а всички останали са добре дошли на собствени разноски. Нощувка: между 5 и 7 лв/легло.


◊ ПОВЕЧЕ

Очаквайте до края на месец юли програмата на ХІІ ранноесенна школа по семиотика.

За повече информация: bgeorgiev@nbu.bg
Автор: доц. д-р Борислав Георгиев
01.07.2006 г. 12:46
Посетено: 619
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2505-h-rannoesenna-shkola-po-semiotika