Научни форуми

Пробни достъпи до научни бази данни за университетите през 2016 г.

Трето изданиe на семинара “Привилегията да сме информирани”

Пробни достъпи до научни бази данни за университетите през 2016 г.


Български информационен консорциум и библиотеките на НБУ и БАН организираха трето изданиe на семинара “Привилегията да сме информирани” на 14-15 април 2016 г.

През първия ден представители на издателствата Wiley и CABI, както и агрегатора ProQuest  представиха нови продукти и обявиха пробни достъпи до тях за академичната общност в България както следва: 10 май - 10 юли Wiley, 15 октомври – 15 ноември CABI и 1 ноември - 30 декември ProQuest. Фирма “Лангри” ООД демонстрира машина за запазване на периодичните издания за по-дълга употреба.

В събитието взеха участие 80 представители от 34 организации. През втория ден се проведе обучителна сесия в Нов български университет на тема “Метрика на статии, автори и списания. Какво трябва да знаят библиотекарите за рейтингова система на висшите училища в България”. Над 40 участници от различни университети решаваха общ казус и индивидуални задачи, свързани с откриване на профил на институция, автор с най-много публикации от дадена институция и публикация с най-много цитирания. През втората част на тренинг-сесията участниците обсъдиха получените резултати и решаваха различни казуси в малки групи, свързани с подбор на списания за публикуване по предметен признак или от конкретен издател.


Автор: Български информационен консорциум
21.04.2016 г. 13:27
Посетено: 875
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/23406-probni-dostapi-do-nauchni-bazi-danni-za-universitetite-prez-2016-g