Научни форуми

Две лекции на проф. Даниел Коон

Визуалният образ

◊ СЪБИТИЕТО

В рамките на семинара Визуалният образ проф. Даниел Коон - Висше училище за социални науки,

ще изнесе две лекции:

Достигат ли реалистите до реалността?

30 май (вторник), 17 ч. 
Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” № 1

Мит, символ и реалност: немската живопис пред изпитанието на своята култура

31 май (сряда), 17 ч.
НБУ - зала 310, I корпус


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОФ. ДАНИЕЛ КООН

Даниел Коон е завършила философия. Понастоящем преподава естетика и теория на изкуствата във Висшето Училище за Социални Науки (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) и във Висшето Нормално Училище (Ecole Normale Supйrieure) в Париж. От няколко години е гостуващ лектор в Johns Hopkins University в Балтимор. Създател и директор на поредицата „Естетика” в издателството на ENS rue d’Ulm, тя е член на редколегията на списание „Критика” и на научния комитет към „Франкофонското списание за естетика”.

Специалист по немска естетика, Даниел Коон отделя голяма част от заниманията си на епохата на Просвещението, период, който ясно заявява дълбоката обвързаност на етиката и естетиката и й позволява да промисли ролята на различни изкуства в съвременната епоха. Кант, Гьоте и Русо, но също така Ницше, Вагнер, Дилтай, Касирер и Панофски, Рийгл и Ворингер са сред авторите, към които търсенията й я насочват често, както в семинарните й занимания, така и в многобройните й статии и публикации. Една от тях е книгата „Орфеевата лира. Гьоте и естетиката” (Париж: Фламарион, 1999), в която вместо да се обърне към мумифицираната от традицията фигура на Гьоте, вместо да заеме „реставраторска” спрямо изкуството позиция, Даниел Коон се стреми по-скоро да прокара пътя на един нов естетически подход, който отговаря на съвременни въпроси, свързани с изкуствата. За подобен тип поглед великите автори са ценни не толкова с наследството, което оставят, колкото с новите възможности за живот, които отварят. Има творци, които сякаш надскачат собствените си произведения, за да придадат форма на историята на културата и Гьоте е един от тях. Макар и да изобретява морфологията в контекста на естествените науки, творчеството му позволява да се мисли не само за една морфологична естетика, но и за морфологична теория на културата.

Форма, формиране и живот са сред основните понятия, които помагат на Даниел Коон да положи естетическата роля на Гьотевата морфологична теория и да я съизмери с формалистките възгледи, добили актуалност в Европа в края на 19. и началото на 20. век. Това са и понятия, които заедно с реалност, истина в и на изкуството, афинитет (Afinitat, Кант), искреност, доверие, вчувстване (Einfuhlung), очертават най-общо хоризонта на търсенията й в областта на естетиката.

Изследванията й върху реалността не като даденост, а като „продукт” на творческата дейност, повлияни от мисълта на Конрад Фидлер, са определящи за работата й върху реализма в изкуството. Как едно произведение на изкуството може да бьде отнесено кьм реалното? Каква реалност произвеждат или създават различните творби? Как да се мисли реализмът извън парадигмата на мимезиса? Такива са въпросите, върху които тя работи понастоящем.

В перспектива, различна от тази на Алберти, иначе казано без познатата предпоставка за картината като прозорец, отворен към историята (istoria), от две години Даниел Коон посвещава семинара си в EHESS на мотива на прозореца като „материално” присъствие в различни творби. С помощта на примери, идващи както от изобразителното изкуство и пластиката (Бьоклин, Мензел, Ханс фон Маре, Хилдебранд, Медардо Росо), така и от литературата (Бодлер, Зола, Маларме), тя анализира методите на реализма в контекста на съвременните на съответните творци философски схващания за реалността. Без да отхвърля предпоставката за съществуването на множество реализми, всеки един от които изгражда свой подход, чрез който се стреми да достигне до някаква реалност, подход който може да се възприеме едновременно като търсещ обективност и неможещ да устои на известна доза субективност, Даниел Коон се стреми да избегне апориите на миметизма (било като подражание на природата или като възпроизвеждане на идея), посредством разсъждения за творческия акт като процес, чрез който артистите си присвояват реалността, като я изграждат.

Таня Владова, post-doctorante CEHTA, Paris

Автор: СГХГ
29.05.2006 г. 18:36
Посетено: 289
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2338-dve-lektsii-na-prof-daniel-koon