Научни форуми

Достоевски и чуждият свой свят

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Достоевски и чуждият свой свят


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Достоевски"

ще говори на тема:

Достоевски и чуждият свой свят

Редовно заседание на 1 февруари 2016, понеделник, от 17.00 ч.
Заседателна зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)

Този текст е за отношението на Достоевски към света. Християнството – а Достоевски е християнски писател – има амбивалентна позиция към света. От една страна, тя е категорично изразена в текстове като Първото съборно послание на апостол Йоан, задължително цитиран, когато стане въпрос за повдиганата тема. Той гласи, както е известно: „Не обичайте света, нито това, което е в света. Ако някой обича света, Божията любов не е у него. Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надменността в живота, не е от Отца, а от този свят. И светът преминава със своите страсти, а който изпълнява Божията воля, пребъдва за вечни времена“ (І Йоан 2: 15-17). Други подобни послания изразяват принципната неуседналост и неприютеност на християнина, ненамиращ в света свой дом („защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим“, по думите на ап. Павел, Евр. 13:14).

Макс Вебер посочва как отделните отхвърлящи света етики на спасението се разполагат – в своето отхвърляне на света – върху една чисто рационално конструирана скàла. Желанието тук е върху такава именно скàла да поместим основните светоусещания на Достоевски, които, както знаем, в парадоксалното му творчество са винаги взаимноизключващи се.


Автор: Българско общество "Достоевски"
28.01.2016 г. 16:47
Посетено: 854
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/22825-dostoevski-i-chuzhdiyat-svoy-svyat