Научни форуми

Достоевски, Кант, Сведенборг. (През погледа на Я. Голосовкер и Ч. Милош)

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

 Достоевски, Кант, Сведенборг. (През погледа на Я. Голосовкер и Ч. Милош)


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Достоевски"

Нева Кръстева

ще говори на тема:

Достоевски, Кант, Сведенборг
(През погледа на Я. Голосовкер и Ч. Милош)


Редовно заседание на 7 декември 2015 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Основанието на Я. Голосовкер и Ч. Милош за техните подходи към Достоевски е наличието на документален материал в библиотеката или в архива на писателя. Двете гледни точки изглеждат несъвместими (Кант за "сънищата на Духовидеца"), но при Достоевски "всички противоречия живеят заедно", а романът (по Голосовкер) има "вътрешна антиномия, защото авторът, отстоявайки тезиса, не се отказва от антитезиса и дори от атеизма (обърнатата религиозна вяра)". Те се оказват комплементарни и присъстват в безспорно утвърдената квалификация на писателя - Достоевски е непременно "философ", но и "визионер, "пророк" de coelo et inferno (по Сведенборг), особено за "ада" на ума и съвестта.


 
 
Автор: Българско общество "Достоевски"
04.12.2015 г. 18:00
Посетено: 1038
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/22519-dostoevski-kant-svedenborg-prez-pogleda-na-ya-golosovker-i-ch-milosh