Научни форуми

Национална научна конференция „Музеят отвъд нацията?“

Трета научна конференция от серията „Дебати в музеологията“ в ИЕФЕМ – БАН

Национална научна конференция „Музеят отвъд нацията?“


◊ СЪБИТИЕТО

„Музеят отвъд нацията?“

Трета научна конференция

от серията „Дебати в музеологията“ в ИЕФЕМ – БАН

 

На 24 и 25 септември 2015 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН за трета поредна година ще бъде домакин на Национална научна конференция от серията „Дебати в музеологията“. Фокусът на тазгодишната конференция са отношенията между нация и музей в съвременната ситуация, когато в условията на повсеместна глобализация сме свидетели, от една страна, на разклащане на националното – отслабване на ролята на националната държава и разгръщане на транс- и постнационални структури, интереси и солидарности, от друга страна – на неговото възраждане и мобилизиране. По какъв начин музеят ще отговори на предизвикателствата на „постнационалната констелация“? Възможен ли е „постнационален музей“? Как музеят артикулира новите постнационални, транскултурни, хибридни идентичности? Това са част от основните въпроси, върху които ще дебатират участниците в конференцията.

Конференцията ще бъдe открита на 24 септември (четвъртък) в 09:00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ (ул. „Московска“ 6-) с лекция на доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“. Първият конферентен ден ще завърши с официалното представяне на книгата на д-р Иглика Мишкова „Образование в музея. Състояние и перспективи в България“ (ИК „Гутенберг“, София, 2015). Книгата е публикувана по проект BG051PO001-3.3.06-0015 „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“. В рамките на следобедния панел на 25 септември (петък) ще бъде представен проектът „Следите на героичното време: места на памет, свързани с националноосвободителните борби (1867 – 1878)“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, партньори по които са ИЕФЕМ – БАН и Регионален исторически музей – Русе.

Конференцията се провежда с финансовото съдействие на проект „Следите на героичното време: места на памет, свързани с националноосвободителните борби (1867 – 1878)“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, Винарска изба „Свобода“ и „Дейта Оптикс Болкънс“ ЕООД.

 

◊ ПРОГРАМА

Национална научна конференция „Музеят отвъд нацията?“

24 септември 2015 г. (четвъртък)

Откриване

. 9:00-9:10 Откриване на конференцията
. 9:10-9:40 Откриваща лекция
доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“
. 9:40-9:50 Дискусия
. 9:50-10:00 Кафе пауза

Панел 1. Етнографският музей и националният разказ

. 10:00-10:20 Идеята за националното в експозициите на Националния етнографски музей при БАН
доц. д-р Светла Ракшиева, ИЕФЕМ – БАН
. 10:20-10:40 Разказът за нацията в етнографските музеи на Балканите. По примери от България, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Румъния и Гърция
д-р Иглика Мишкова, ИЕФЕМ – БАН
. 10:40-11:00 Музеят на диаспората и диаспората в музея. Българите в Бесарабия разказват
гл.ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ – БАН, и доц. д-р Ирина Татарко, Национален университет „Одеска морска академия“, гр. Измаил, Украйна
. 11:00-11:20 Музеят като „лик“ на не-фолклорната култура
проф. д-р Георг Краев, НБУ
. 11:20-11:40 Дискусия
. 11:40-12:00 Кафе пауза

Панел 2. Нови музейни разкази

. 12:00-12:20 Съвременните български музеи – една джендър перспектива
проф. д-р Жоржета Назърска, УНИБИТ, Катедра „Културно-историческо наследство“
. 12:20-12:40 Музеите на миграциите и апориите на постнационалния разказ
гл.ас. д-р Светла Казаларска, ИЕФЕМ – БАН
. 12:40-13:00 Видеоартът и съвременният музей – проблеми и решения
д-р Юлиан Митев, постдокторант, НХА
. 13:00-13:15 Дискусия
. 13:15-14:30 Обедна почивка

Панел 3. Музеят и глобалният „Туристически поглед“

. 14:30-14:50 Туристическите употреби на националния разказ
доц. д-р Николай Папучиев, СУ „Св. Климент Охридски“
. 14:50-15:10 Островът музей „Света Анастасия“ край Бургас – между етническите претенции, националното присвояване и туристическия глобализъм
проф. дин Диана Радойнова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
. 15:10-15:30 Брандиране на нацията и музеите: успехи и провали на българските музеи в процеса на оформяне националния бранд в пост-националния контекст
Росица Охридска-Олсон, докторант „Организация и управление на КИН“, УНИБИТ; управител, Византия Интернешънъл ЕООД
. 15:30-15:50 Музеят и културно-историческото наследство във Велико Търново – инвестиции и иновации
Емил Врежаков, уредник, отдел „Нова история“, Регионален исторически музей – Велико Търново
. 15:50-16:10 Дискусия
. 16:10-16:30 Кафе пауза

Премиера на книга

. 16:30-17:00 Представяне на книгата „Образование в музея. Състояние и перспективи в България“ (ИК „Гутенберг“, София, 2015) от д-р Иглика Мишкова
Книгата е публикувана по Проект BG051PO001-3.3.06-0015 „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“
. 17:00 Коктейл


25 септември 2015 г. (петък)

Панел 4. Музеят и предизвикателствата на „Постнационалната констелация“

. 10:00-10:20 Националният музей в клопката на Г-Локал-Изацията: пост-националният музей сред вълната към нео-национализъм
проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС, катедра „Политология“
. 10:20-10:40 Музейното пространство – място за актуална среща на европейската история и памет (по материали от проекта на ЮНЕСКО „Представата за Балканите“)
д-р Леонора Бонева, НИМ, НХА
. 10:40-11:00 Мемориализация на жертвите на тоталитарните режими: европеизиране на не-националната памет?
доц. д-р Ана Лулева, ИЕФЕМ – БАН
. 11:00-11:15 Дискусия
. 11:15-11:30 Кафе пауза

Панел 5. Нови музейни траектории   

. 11:30-11:50 „Музеят отвъд нацията“ – мисия нежелана (конкретни практики в РИМ – Кърджали и ИМ – Чипровци)
гл.ас. д-р Ваня Иванова, ПУ – филиал „Л. Каравелов“ – Кърджали
. 11:50-12:10 Експозиционни промени в музея през годините на прехода (По примери от един малък музей)
Георги Куманов, Исторически музей – Велинград
. 12:10-12:30 НЕМ – хранител на културната история и гордост на нацията
Ваня Ангелова, уредник, ИЕФЕМ – БАН
. 12:30-12:50 Птиците – небесни пратеници или какво? „Онзи, който разбира, има криле.“
Анелия Дочева, уредник, отдел „Етнография“, Исторически музей – Поморие
. 12:50-13:10 Православната икона – експонат или образ на вярата
. д-р Благовест Върбаков, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
. 13:10-13:30 Дискусия
. 13:30-14:30 Обедна почивка

Панел 6. Следите на „героичното време“ в музея

. 14:30-14:40 Представяне на проекта „Следите на героичното време: места на памет, свързани с националноосвободителните борби (1867 – 1878)“
доц. д-р Николай Вуков, ИЕФЕМ – БАН
. 14:40-15:00 Музейни разкази и героични места в Дряново и манастира
проф. Николай Ненов, Регионален исторически музей – Русе
. 15:00-15:20 Къщата музей на героя: какъв е възможният разказ?
гл.ас. д-р Григор Григоров, ИЕФЕМ – БАН
. 15:20-15:30 Кафе пауза
. 15:30-15:50 Музеен наратив и места на памет, посветени на Филип Тотю (по примери от Великотърновско и Русенско)
Искрен Великов, Регионален исторически музей – Русе
. 15:50-16:10 Другата смърт на корнет Борановский. Братска могила, с. Садина
Владислав Атанасов, Регионален исторически музей – Русе
. 16:10-16:30 Жени в героичното време (1867-1878). Стана Исахийска, Елена Грънчарова и Ирина Тотева
Ренета Рошкева, Регионален исторически музей – Русе
. 16:30-17:00 Дискусия
. 17:00 Закриване на конференцията


 

 

Автор: ИЕФЕМ - БАН
23.09.2015 г. 16:24
Посетено: 1432
Етикети: ИЕФЕМ - БАН, Дебати в музеологията, Национална научна конференция Музеят отвъд нацията
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21989-natsionalna-nauchna-konferentsiya-muzeyat-otvad-natsiyata