Научни форуми

Национална научна конференция „135 години от рождението на Иван Радославов”

Връчване на XI Национална награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков”

Национална научна конференция „135 години от рождението на Иван Радославов”


◊ СЪБИТИЕТО

На 17 септември 2015 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе Национална научна конференция „135 години от рождението на Иван Радославов”, както и връчването на Единадесетата национална награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков”.

Досегашни носители на Наградата са – ст.н.с. Сабина Беляева (посмъртно), проф. Никола Георгиев, проф. Светлозар Игов, проф. Иван Радев, проф. Радосвет Коларов, проф. Михаил Неделчев, проф. Симеон Янев, проф. Чавдар Добрев, проф. Милена Кирова, проф. Антония Велкова-Гайдаржиева. 


◊ ПРОГРАМА

Катедра “Българска литература”
при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”
Община Златарица

17 септември 2015 г.
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Ректорат, зала “Европа”

Национална научна конференция „135 години от рождението на Иван Радославов”

11:00-11:30
Откриване

• Връчване на наградата на Община Златарица за литературна критика на името на Иван Мешеков и Иван Радославов за 2015 година

11:30-12:45
Първо пленарно заседание

. Акад. дфн Иван Радев – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Иван Радославов – поглед към двойственото му битие
. Проф. Михаил Неделчев – Нов български университет
Иван Радославов в своята крепост и извън нея
. Проф. дфн Светлозар Игов – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
История на литературата ли е “Българска литература” на Иван Радославов?
. Доц. д-р Елка Трайкова – Институт за литература при БАН
Литературната история на Иван Радославов в концепцията на националните литературни истории
. Доц. д-р Бисера Дакова – Институт за литература при БАН
Иван Радославов: декаданси и символизъм в българската литература
. Проф. дфн Николай Димитров – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Иван Радославов. Опит за творческа психография

12:45-13:00 Дискусия
13:00-14:00 Пауза

14:00-15:45
Второ пленарно заседание

. Доц. д-р Цветанка Атанасова – Институт за литература при БАН
Иван Радославов и списание “Хиперион”
. Доц. д-р Йордан Ефтимов – Нов български университет
Иван Радославов, Борис Георгиев и хиперионовската критика на авангардите
. Гл. ас. д-р Илияна Димитрова – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Иван Радославов: между овладяването и сътворяването на литературно-комуникативните модели в изкуството
. Доц. д-р Димитър Михайлов – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Иван Радославов за Яворов
. Проф. д-р Антония Векова-Гайдарджиева – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Иван Радославов и Васил Пундев. Критически престрелки
. Александър Христов – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Иван Радославов за Димчо Дебелянов

. Проф. дфн Иван Станков – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Иван Радославов за Йордан Йовков

15:45-16:00 Дискусия
16:00-16:15 Пауза

16:15-18:00
Трето пленарно заседание

. Проф. д-р Петър Стефанов – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Непримирим радетел за обнова на българското слово
. Проф. д-р Людмила Стоянова – Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Бернската мисия на Иван Радославов (За политическата публицистика на критика в “Correspondance balcanique”)
. Доц. д-р Наталия Няголова – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Семиотика на града – погледът на Иван Радославов
. Катя Зографова – Национален литературен музей
Пловдивските културни приноси на Иван Радославов
. Даниела Герджикова – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Иван Радославов и пловдивският му период
. Доц. дфн Виолета Русева – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
От каква позиция мислим, от какъв ракурс пишем?
. Гл. ас. д-р Мая Ангелова – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
За второто издание на “Българска литература. 1880–1930” на Иван Радославов и контекста на 1947 година
. Доц. дфн Пламен Дойнов – Нов български университет
Иван Радославов и идеята за приемственост в българската литература след 9 септември

18:00-18:30 Заключителна дискусияАвтор: Организаторите
15.09.2015 г. 13:40
Посетено: 1322
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21956-natsionalna-nauchna-konferentsiya-135-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-radoslavov