Научни форуми

Международна ранноесенна школа „Подходи в семиотичните изследвания“

6-13 септември 2015 г., гр. Созопол

◊ СЪБИТИЕТО

Международна ранноесенна школа „Подходи в семиотичните изследвания“


От 06 до 13 септември 2015 г. в гр. Созопол Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания на Нов български университет ще проведе традиционната си Международна ранноесенна школа.

Тазгодишното събитие ще се състои в 8-дневно интензивно интердисциплинарно обучение, ориентирано около темата за семиотичните изследователски подходи. Очакват се 5 гост-лектори от Великобритания, Италия, Швеция, Финландия и Литва, 21 наши и 14 входящи от чужбина студенти и докторанти, 7 преподаватели от НБУ. Предвидените лекции покриват всички основни семиотични школи и освен лекциите са планирани разнообразни форми на обучение, включващи семинари, кръгли маси и уъркшопове.

Международната школа се осъществява под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS) и е широко разгласено по всички международни информационни канали.

Лектори:

Проф. Еро Тарасти – почетен доктор на НБУ, професор в Хелзинкския университет, водещ световен авторитет в музикалната семиотика, автор на над 20 книги и стотици статии.

Проф. Пол Кобли – Президент на световната семиотична асоциация (IASS/AIS), професор в университета в Мидълсекс, световен авторитет в семиотика на медиите, автор на едни от най-цитираните книги в областта като:
. Introducing Semiotics. Icon Books, 1997.
. Narrative. New Critical Idiom series, Routledge, 2001, 267 pp.

Проф. Йордан Златев – професор в университета в Лунд, водещ авторитет в когнитивната семиотика, автор на стотици научни статии, един от най-цитираните семиотици според Google Scholar.

Проф. Дарио Мартинели – директор на Международния семиотичен институт към Технологичния университет в Каунас, Литва; водещ авторитет в областта на зоосемиотиката, автор на няколко монографии и наръчник по темата.

Доц. Масимо Леоне – асоцииран професор по културна семиотика в Университета в Торино, автор на 6 монографии по различни теми в рамките на структуралната семиотика, участник в множество съвместни проекти между НБУ и Торино.Автор: НБУ
04.09.2015 г. 15:15
Посетено: 1027
Етикети: Нов български университет, семиотика, Созопол, семиотични изследвания, Международна ранноесенна школа
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21890-mezhdunarodna-rannoesenna-shkola-podhodi-v-semiotichnite-izsledvaniya