Научни форуми

Арнаудови четения

23 и 24 октомври 2015 г., Русенски университет "Ангел Кънчев"

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Русенски университет „Ангел Кънчев”
НЦФЛЛ „Св. Димитър Басарбовски“

Катедра по Български език, литература и изкуство
Регионален исторически музей – Русе
Регионална библиотека „Л. Каравелов” – Русе
Община Русе
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
 

Уважаеми колеги,

През 2015 г. се навършват 70 години от създаването  на Русенския университет. На тази годишнина посвещаваме 9-то издание на Арнаудовите четения.

Имаме удоволствието да Ви поканим на научния форум с международно участие – Деветите Арнаудови четения, които ще се проведат на 23 и 24 октомври 2015 г. в Русенския университет.

Работата на научната конференция ще бъде организирана в следните секции:

• Михаил Арнаудов – личност, идеи, творчество
• Етнология и фолклор
• Литературознание
• Културология
• Езикознание

Срок (удължен!) за подаване на заявки за участие – 15 септември 2015 г. 
 
Такса за участие – 20 лева.
Заплаща се чрез банков превод до 20 октомври 2015 г. или в брой при пристигане в Касата на Университета.
Банкова сметка: Русенски университет „А. Кънчев“, ТБ ОББ АД, клон Възраждане, ул. Плиска 19, IBAN: BG59UBBS80023106029309, BIC: UBBS BGSF
Основание: Арнаудови четения, Име и фамилия на участника, Секция
За студентите и докторантите и за гостите от чужбина не се предвижда такса правоучастие.

Работни езици – български език и всички славянски езици.

Научните доклади, приети на заседанията на секциите и отговарящи на изискванията към оформянето им,  ще бъдат отпечатани в АРНАУДОВ СБОРНИК, Том 9.
 
Заявки на e-mail:

• Секция „Михаил Арнаудов“ – ас. Никола Бенин, nbenin@uni-ruse.bg
• Етнология и фолклор – проф. Николай Ненов, nenoff@abv.bg
• Литературознание – гл. ас. д-р Мира Душкова, mdushkova@uni-ruse.bg
• Културология – гл. ас. д-р Велислава Донева, doneva_v@ uni-ruse.bg
• Езикознание – гл. ас. д-р Даниела Камаринчева, kamarini@uni-ruse.bg
• Докторанти и студенти (за всички секции): докт. Нина Топалска, ntopalska@uni-ruse.bg; докт. Ния Донева, ndoneva@uni-ruse.bg
 
Автор: От Организаторите
02.09.2015 г. 16:07
Посетено: 1079
Етикети: научни форуми, Михаил Арнаудов, Арнаудови четения, Русенски университет Ангел Кънчев
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21877-arnaudovi-cheteniya