Научни форуми

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България

Първа национална научна конференция

◊ ПРОГРАМА

Първа национална научна конференция

"Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България"

Варна, 4-6 септември 2015


4 септември 2015, петък


. 09.00 Регистрация
. 09.45-10.00 Официално откриване

. 10.00-12.45 ПЪРВА СЕСИЯ
    Музиката на Учителя в културното пространство на България
. 10.00-10.30 Музиката на Учителя Петър Дънов в културното пространство на България и начини за популяризирането й
Гиргина Гиргинова, редовен докторант към НМУ
. 10.30-11.00 Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов
(Извадки от книгата на Божидар Симов)
Иво Бонев
. 11.00-11.30 Въздействието на музиката на Учителя Петър Дънов – опит за анализ вследствие на преки наблюдения и личен опит
д-р Владимир Попов
. 11.30-12.00 Свещените песни на Учителя
Петър Ганев
. 12.00-12.30 За някои песни на Учителя в народен стил
Божанка Ганева
. 12.30-12.45 Дискусия върху представените доклади
. 12.45-13.30 Кафе пауза

. 13.30-16.15 ВТОРА СЕСИЯ
    Петър Дънов, Учителя, и педагогиката на Любовта

. 13.30-14.00 Педагогиката на Любовта на Петър Дънов
проф. Ерика Лазарова (БАН)
. 14.00-14.30 Иновационна възпитателна система за здравословен живот (от позициите на езотеричното и изотеричното познание)
доц. Николина Колева (СУ)
. 14.30-15.00 Паневритмията като интегрална практика за „здрав дух в здраво тяло“ – българският принос в световната култура
д-р Людмила Червенкова (НСА)
. 15.00-15.30 Формиране на навици за здравословен начин на живот в училище
Гинка Младенова
. 15.30-16.00 Принципи, дадени от Учителя Петър Дънов, преминават успешно през чуждестранните социално-икономически и културни бариери
Добрина Ръсел
. 16.00-16.15 Дискусия върху представените доклади
. 16.15-17.30 Културна програма:
    Посещение на църквата "Св. Архангел Михаи"л и разказ за връзката й с Българското възраждане, живота на свещеник Константин Дъновски, баща на П. Дънов, и Варна;
    Разходка до хотел "Лондон" и разказ за неговата връзка с Учителя и Братството;
. 18.30-19.30 Културна програма:
    Концерт в Градската художествена галерия "Борис Георгиев", посветен на откриването на Първата национална научна конференция "Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България".
. 20.30 Гала вечеря


5 септември 2015, събота

. 08.30 Регистрация
. 09.00-10.45 ТРЕТА СЕСИЯ
    Петър Дънов, Учителя, в българската литература и литературна история –  първа част

. 09.00-09.30 Тематичното богатство на въплътеното Слово
проф. Михаил Неделчев (НБУ)
. 09.30-10.00 Мара Белчева и двете лица на Бялото Братство
проф. Милена Кирова (СУ)
. 10.00-10.30 Поезия на новата философия. Мара Белчева и Учението на Петър Дънов
доц. Албена Вачева (ЮЗУ)
. 10.30-10.45 Дискусия върху представените доклади
. 10.45-11.15 Кафе пауза

. 11.15-13.00 ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ
    Петър Дънов, Учителя, в българската литература и литературна история – втора част

. 11.15-11.45 Дъновистите за писателя Емилиян Станев. Срещи с последствия
проф. Сава Василев (ВТУ)
. 11.45-12.15 Петър Дънов в творчеството на Владимир Зарев
проф. Николай Димитров (ВТУ)
. 12.15-12.45 Борис Георгиев, символизмът и Бялото Братство: Портретите на Петър Дънов, Теодор Траянов и Мара Белчева
гл. ас. д-р Йордан Ефтимов (НБУ)
. 12.45-13.00 Дискусия върху представените доклади
. 13.00-14.15 Обяд

. 14.15-16.30 ПЕТА СЕСИЯ
    Петър Дънов, Учителя, в българската литература и литературна история – трета част

. 14.15-14.45 Беседите на Петър Дънов като реторическа структура
доц. Морис Фадел (НБУ)
. 14.45-15.15 Моите срещи с Учителя: възможни и несбъднати
Владимир Зарев, писател
. 15.15-15.45 Идейни и образни внушения в българската литература, повлияни от учението и личността на Учителя Беинса Дуно
Ангел Г. Ангелов, писател
. 15.45-16.15 „Баща ми в мен...” (За „опитностите” на Дъновски и Дънов)
проф. Людмила Стоянова (ВСУ)
. 16.15-16.30 Дискусия върху представените доклади
. 16.30-17.00 Кафе пауза

. 17.00-19.00 ШЕСТА СЕСИЯ
    Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България – документални изследвания

. 17.00-17.30 Религиозни социални мрежи на женските образовани елити в България: по примера на Бялото Братство (20-те – 70-те год. на ХХ в.)
проф. Жоржета Назърска (УниБИТ)
. 17.30-18.00 Книжовното наследство на Учителя Петър Дънов: библиометричен анализ
гл. ас. д-р Светла Шапкалова (УниБИТ)
. 18.00-18.30 Учителите по музика и цигулка на Петър Дънов във Варненската гимназия
Людмила Димитрова, Национална библиотека
. 18.30-19.00 Методи Константинов и Полша
Мая Иванова и Емилия Анкова
. 19.00-19.15 Дискусия върху представените доклади
. 19.15 Край на програмата за деня


6 септември 2015, неделя

. 8.30 Регистрация
09.00-11.15 СЕДМА СЕСИЯ
    Петър Дънов, Учителя, във философията, историята и езотериката – първа част

. 09.00-09.30 Противопоставянето сциентизъм – езотеризъм и учението на Петър Дънов, Учителя
доц. Димитър Калев
. 09.30-10.00 Градацията стремеж – чувство – сила – принцип като възможно свързване на всекидневието и духовността
Илиян Желязков
. 10.00-10.30 Интуиция и логика: един диалог за духовния и философския светоглед на Петър Дънов
д-р Мирослав Бачев
. 10.30-11.00 Философията в учението на Петър Дънов
Деян Пенчев, редовен докторант към БАН
. 11.00-11.15 Дискусия върху представените доклади
. 11.15-11.45 Кафе пауза

. 11.45-13.30 ОСМА СЕСИЯ
    Петър Дънов, Учителя, във философията, историята и езотериката – втора част

. 11.45-12.15    
Дамян Попхристов
. 12.15-12.45 Мисията на Учителя Беинса Дуно
доц. Константин Златев
. 12.45-13.15 Духовно-научният принос на Учителя Петър Дънов и епистемологичното развитие на човечеството
Филип Филипов
. 13.15-13.30 Дискусия върху представените доклади
. 13.30-14.45 Обяд

. 14.45-16.30 ДЕВЕТА СЕСИЯ
    Методите на Петър Дънов, Учителя, в психологията и психотерапията

. 14.45-15.15 Възможности за щастие в постмодерния свят
д-р Светлана Попова (МУ – Варна)
. 15.15-15.45 Учителят Беинса Дуно за самоубийствата. Новите разбирания за живота, смъртта, страданията, самоубийството, човека и неговата душа в учението на Беинса Дуно
Росица Иванова
. 15.45-16.15 Всемирно Бяло Братство – Психотерапия
Орлин Баев
. 16.15-16.30 Дискусия върху представените доклади
. 16.30-16.45 Представяне на Книга на конференцията „Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България”
. 16.45-17.00 Официално закриване
. 17.00-18.30 Екскурзия до Николаевка, родно място на Петър Дънов, Учителя
. 18.30 Край на програмата за деня

Автор: Организаторите
26.08.2015 г. 12:46
Посетено: 1438
Етикети: научни форуми, Варна, Петър Дънов, Учителя, Първа национална научна конференция
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21859-petar-danov-uchitelya-v-kulturnoto-prostranstvo-na-balgariya