Научни форуми

Колегиум на Направление „Литература на Българското възраждане” Институт за литература, БАН

Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Колегиум на Направление „Литература на Българското възраждане” Институт за литература, БАН


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на ежегодния Колегиум на направление „Литература на Българското възраждане” към Института за литература (БАН). Тази година събитието е посветено на темата „Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове”, чието разгръщане би могло да се осъществи около следните проблемни полета:

• Литературни канони, „големи” разкази, политически конюнктури на четенето.
• Йерархиите на съвременниците и йерархиите на следващите поколения.
• Инструменти на привилегироването: културни типологии, литературни истории, жанрови класификации, антологии, периодизационни схеми, институционални деления (университетски катедри и дисциплини, учебни планове, изпитни конспекти); критически и методологически подходи.
• Ревизии: алтернативни канони, постколониални пренареждания, женско писане и др. Постсоциалистически проблематизации/стабилизации на канона.
• „Канонично” и „масово”, „високо” и „ниско”, „елитарно” и „тривиално” – граници и размествания.
• Персоналии: привилегировани автори, маргинализирани автори; контрол и „опитомяване”; цензура и автоцензура.

Предвиждаме Колегиумът да се проведе 3 и 4 декември 2015 в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Обмисляме възможността за онлайн публикация на материалите.

С убеденост, че предложената проблематика би провокирала интереса Ви, очакваме Вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 30 септември 2015 г. на следните електронни адреси:


С уважение,
Проф. дфн Николай Аретов
Гл. ас. д-р Анна Алексиева

Автор: Николай Аретов
26.07.2015 г. 18:07
Посетено: 1181
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21787-kolegium-na-napravlenie-literatura-na-balgarskoto-vazrazhdane-institut-za-literatura-ban