Научни форуми

Каварна е домакин на младежкия проект „По неутъпкани пътеки: Културното предприемачество на Балканите”

Мястото на младежта в културната индустрия - 01–10 юни 2015 г.

Каварна е домакин на младежкия проект „По неутъпкани пътеки: Културното предприемачество на Балканите”


◊ СЪБИТИЕТО

От 1-ви до 10-ти юни в гр. Каварна 45 младежи от 5 страни ще се срещнат и споделят опита си на международен форум за културното предприемачество на Балканите. Те ще са разделени в 5 отбора с по 9 участници. Тимовете на България, Македония, Албания, Румъния и Турция ще се ръководят от ментори/ лидери на отборите.

Проектът „По неутъпкани пътеки: Културното предприемачество на Балканите” се организира от сдружение „Балкански културен институт” и се реализира с финансовата подкрепа на европейската програма „Еразъм+” и Центъра за развитие на човешките ресурси. Инициатор на проекта е проф. д-р Йорданка Бибина, председател на сдружение „Балкански културен институт”.

По време на участието си във форума участващите младежи ще дебатират по ключови въпроси за европейската идентичност като мултикултурализъм, интеркултурен диалог, културно разнообразие, културно взаимодействие и сътрудничество. Основната цел на проекта е да се стимулира сътрудничество във всички области на културното предприемачество.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Ще се дискутират възможностите за професионална реализация на младите хора в културните индустрии на национално, регионално и европейско ниво, както и добри практики относно насърчаващата роля на местните и национални институции по отношение на изграждане на ефективни младежки стратегии и политики за социалното включване и професионалната реализация на младите хора в тази нова за тях сфера на икономическа активност.

Управление на симулативна фирма, занимаваща се с култура и бизнес игри, ще е част от заниманията на участниците. В края на проекта ще се направи и Арт фест, на който ще се покажат най-добрите идеи на участниците. Така ще се видят стратегиите за общ културен проект, създаден от обединените идеи на участници от 5-те балкански страни в Каварна.

Една от идеите на организаторите е да се заздравят връзките между младежите от различни страни и това да е основа за бъдещи съвместни инициативи. Сред другите цели е създаване на мрежа от европейски партньорски организации в сферата на изкуствата и младежките културни дейности, като платформа за реализиране на нови културни проекти на културното предприемачество на Балканите.

Целта е да се стимулира младежкото предприемачество като един от активните начини за борба с младежката безработица.

Пълна информация за всички предстоящи събития (лекции), отворени дискусии и арт програма можете да следите тук (страницата е нова и ще се пълни с информация по време на проекта спрямо реализираните идеи за културно предприемачество).За връзка с медиите:
Тина Коилова - PR
0885 76 20 17
pr_festival@abv.bg

Автор: Тина Коилова
01.06.2015 г. 10:19
Посетено: 1091
Етикети: Каварна, дискусия, проект, културен проект, лекции, семинар, образование, младежка програма, еразъм, културно предприемачество
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21549-kavarna-e-domakin-na-mladezhkiya-proekt-po-neutapkani-pateki-kulturnoto-predpriemachestvo-na-balkanite