Научни форуми

Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства

Национална среща-разговор на 20 май 2015 г. в ИЕФЕМ - БАН

Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства


◊ СЪБИТИЕТО

Експертният съвет по нематериално културно наследство при Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН организира провеждането на национална среща-разговор на тема:

„Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства”.

Срещата-разговор ще се проведе на 20 май (сряда) от 11.00 часа в зала № 19 на ИЕФЕМ БАН (ул. "Московска" 6 А, Княжески дворец).

Очаква се освен експертите по нематериално културно наследство – членове на Съвета, в срещата да вземат участие представители на Министерството на културата, на областните управи, на музеи и читалища от страната, както и свързаните с читалищата регионални експертно-консултативни центрове, носители на традиционни знания и умения.


Националната система Живи човешки съкровища – България е основна културна политика на държавата в областта на нематериалното културно наследство (НКН), установена в България след ратификацията на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазването му. Тя е разработена от експертите от Експертния съвет по НКН със съдействието на Министерство на културата. Системата се вписва в рамковата документация на ЮНЕСКО в областта на НКН. Националната система е първа в Европа.

Българската национална система стартира през 2008 година с пилотна версия, а национални сесии по нея се провеждат от тогава на всяка четна година. През 2014 г. бе проведена Четвъртата сесия. Всяка сесия води до селектиране на пет елемента на НКН и вписването им в Национална представителна листа на нематериалното културно наследство по аналог със Световната листа на ЮНЕСКО.

За допълнителна информация:
Официална страница на ИЕФЕМ - БАН: iefem.bas.bg.


Автор: ИЕФЕМ - БАН
19.05.2015 г. 13:05
Посетено: 928
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21467-natsionalnata-sistema-zhivi-choveshki-sakrovishta-balgariya-problemi-i-predizvikatelstva