Научни форуми

Mеждународна научна конференция "Филологическият проект – кризи и перспективи"

24, 25 април 2015 г., СУ „Св. Климент Охридски“

Mеждународна научна конференция "Филологическият проект – кризи и перспективи"


◊ СЪБИТИЕТО

СУ „Св. Климент Охридски“
Факултет по славянски филологии

Mеждународна научна конференция

Филологическият проект – кризи и перспективиФакултетът по славянски филологии на Софийския университет има удоволствието да Ви покани на неговата традиционна международна научна конференция на тема „Филологическият проект – кризи и перспективи“. Конференцията ще се проведе на 24 и 25 април 2015 г. в Ректората.

Докладите не трябва да надвишават 15 минути. Работни езици: български, английски, руски. Такса правоучастие – 30 лв.

Адрес за връзка: fsf_conf_2015@abv.bg

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“
24, 25 април 2015 г.

Регистрация на участниците:

24 април, петък, 9-10 часа, Зала 1
24 април, петък, 12-13 часа, Зала 1
25 април, събота, 9-10 часа, Зала 1


◊ ПРОГРАМА

Петък, 24 април 2015 г.

Зала 1

10:00-10:30 Откриване
10:30-12:00 часа, Пленарна сесия
Водещ: Николай Чернокожев

. Валери Стефанов: Сезони на филологията
. Ренета Божанкова: Макроанализът като филологическа алтернатива
. Йовка Тишева: За устната реч в контекста на филологическата перспектива
. Огнян Ковачев: Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии

13:00-14:45, Зала 2
Секция „Литературознание“
Водеща: Ренета Божанкова

. Милена Кирова: Канонът като филологически проект. Можем ли да говорим днес за женски литературен канон?
. Виолета Герджикова: Филология преди филологията – номенклатура и иконография
. Майа Фратева: Филологията и филологиите. Паралелни светове
. Амелия Личева: Филология и световна литература
. Костантин Адирков: Постоянно(то) (променящото се) поле на филологията

14:15-14:45 Дискусия

14:45-15:00 Кафе пауза

15:00-16:15, Зала 2
Секция „Литературознание“
Водеща: Амелия Личева

. Ирен Александрова: За неразумното начало
. Камелия Спасова: Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж. П. Вернан
. Албена Вачева: Канон и филология
. Николай Папучиев: Филологическият проект: антропологични предизвикателства

16:00-16:15 Дискусия

16:15-16: 45 Кафе пауза

16:45-18:00, Зала 2
Секция „Литературознание“
Водещ: Николай Папучиев

. Мария Пилева: От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс
. Диана Атанасова: Има ли нещо извън текстологията? Наблюдения върху един случай от старобългарската книжнина
. Радостина Сотирова: Християнската молитва и нейната интерпретация  в българската поезия

17:30-18:00 Дискусия

13:00-14:45, 160 аудитория
Секция „Литературознание“
Водещ: Огнян Ковачев

. Цвета Хубенова: Словото през Кафкианските интуиции – оптимистична трагедия
. Дарин Тенев: Езици на котката
. Биляна Борисова: Чавдар Мутафов: "стил", "nature morte" и "пейзаж" като авангардистични възможности в изкуството
. Надежда Стоянова: Делнично изкуство. Визии за художествената творба в критически текстове от 30-те години на ХХ век
. Владимир Игнатов: „Душата на художника“: между възторга и покрусата

14:15-14:45 Дискусия

14:45-15:00 Кафе пауза

15:00-16.15, 160 аудитория
Секция „Литературознание“
Водеща: Биляна Борисова

. Десислава Узунова: Процесът раздвояване като идентификационна криза на субекта. Един прочит на разказа „Какво може да се случи нощем” от Светослав Минков
. Александър Христов: Градът в служба на идеологиите или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев
. Боряна Владимирова: Сецесион и криза. Рецепцията на българския символизъм след 1923 г.
. Мария Русева: Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов

16:00-16:15 Дискусия

16:15-16:45 Кафе пауза

16:45-18:00, 160 аудитория
Секция, „Литературознание“
Водеща: Мария Калинова

. Славея Димитрова: Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане
. Людмила Хр. Малинова: Българска поезия, създадена от жени, в края на 19 век
. Надежда Александрова: Филологическият проект на Иван Богоров при превода на романа „Еничерите“ на Алфонс Роайе в на български език
. Яница Радева: Измеренията на затвора и мемоарната литература след Освобождението

17:45-18:00 Дискусия

13:00-15:00, 150 аудитория
Секция „Езикознание“
Водещ: Маргарита Младенова

. Красимира Алексова: Употреби на дубитатива в съвременния български език
. Ласка Ласкова: Към характеристиката на дискурсните маркери в българския език
. Петя Осенова: Понятието "опора" в лингвистиката: проблеми и алтернативи
. Йовка Тишева и Марина Джонова: Граматични средства за маркиране на информационната структура
. Bistra Andreeva, Jacques Koreman, William Barry: Prosodic Realization of Information Structure in Bulgarian: Local and Global Acoustic Correlates

14:15-14:30 Дискусия

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00-16:30, 150 аудитория
Секция „Езикознание“
Водеща: Марина Джонова

. Маргарита Младенова: Щрих към историята на глагола „бьрати“ в славянските езици
. Андрей Бояджиев: Григорий Цамблак. Слово за преподобните отци в Сирна събота
. Мая Радичева: Основни тенденции в развоя на безпредложната падежна семантика в среднобългарски
. Ваня Зидарова: Българската лексикална система и речевата практика в началото на ХХI век
. Красимира Петрова: Преводни съответствия на междуметия според руско-български паралелни корпуси

16:00-16:15 Дискусия

19:00 Коктейл, Централно фоайе (пред Аулата)
 

Събота, 25 април

10:00-11:30, Зала 1
Секция „Литературознание“
В0деща: Ани Бурова

. Юлияна Стоянова: "Адриана": езиците на нейното (само)описване
. Добромир Григоров: „Очите вкусват небе / Езикът кафе / Горчиви и двете“. Поезията на Иржи Коларж между осезанието и видимото
. Райна Камберова: Стереотипи за украинците в България и стереотипи за българите в Украйна
. Гергана Златкова: За филологията, фантастиката и образованието накратко
. Радостина Петрова: История на полската литература на Чеслав Милош и предизвикателствата на обучението по полска литература в чужбина

11:15-11:30 Дискусия

11:30-11:45 Кафе пауза

11:45-13:00, Зала 1
Секция „Литературознание“
Водеща: Юлияна Стоянова

. Ани Бурова: Образът на литературоведа в съвременната проза
. Мария Калинова: Бъдещето на диалога. Отрицание и трансформации
. Анна Алексиева: Чий е Ботев?
. Николай Чернокожев: Филологията между смеха и печалната действителност

10:00-11:30 Нова конферентна зала
Секция „Литературознание“
Водеща: Камелия Спасова

. Миглена Николчина: Епос и видео игра: кризата като метаморфоза
. Наталия Христова: Лингвистичен капитализъм и режими на истина в съвременната дигитална среда
. Елена Крейчова: Преподавателят по филологически дисциплини – специалист по ПР и мениджмънт?
. Екатерина Солнцева-Накова, Владимир Манчев: Относно проблемите, свързани с мениджмънта на филологическите проекти

11:00-11:30 Дискусия

11:30-11:45 Кафе пауза

11:45-13:00, Нова конферентна зала
Секция „Литературознание“
Водеща: Ирен Александрова

. Яна Мороз: Езици на прехода и граници на религиозната идентичност в устните разкази на циганите евангелисти
Мария Маринова: Селската сватба през 50-те години в Софийско
. Ольга Харлан: Семиотика натюрморта в художественном тексте
. Marco Klüh: „Hasta Slavista!“ За негодността на филологическия подход към съвременната проза на Виктор Пелевин
. Камен Михайлов: Логофилът. Нормативността на езиковата описателност по Г. Гачев

12:45-13:00 Дискусия

10:00-11.15, 160 аудитория
Сесия „Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии“
Водещ: Огнян Ковачев

. Стоян Атанасов: Беседите на Петър Увалиев по радио "France Culture"
. Светлозар Василев: Търнър през очите на Увалиев: две психоаналитични интерпретации
. Петър Михайлов: Устойчивостта на един (не)каноничен жанр в българската литература или междутекстова съпоставка на похвални слова от X, XV, XIX и XX век
. Огнян Ковачев: Проектът "Граматика на зрителното" на Петър Увалиев

11:00-11:30 Дискусия

10:00-11:15, Зала 2
Секция „Езикознание“
Водеща: Йовка Тишева

. Валентин Гешев: Българският като един от съгласувателните индоевропейски езици в Европа
. Алла Сердюк Михайловна: Восприятие движения во фразеологических полях славянских языков в свете антропоцентризма (на материале украинского, русского и болгарского языков)
. Велислава Стойкова, Мария Шимкова, Даниела Майхракова, Катерина Гайдошова: Проектът “Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания” - идеи и задачи
. Таня Августинова: Формални аспекти на взаимната разбираемост между славянските езици

11:00-11:15 Дискусия

11:15-11:30 Кафе пауза

11:30-12:30, Зала 2
Секция „Езикознание”
Водещ: Валентин Гешев

. Андреана Ефтимова: Невербална комуникация или паралингвистика – интересува ли се лингвистиката от тях?
. Анна Вусик: Языковая личность политика
. Рени Манова: Семантичен обем на понятието приложна лингвистика в  някои англоезични, руски и български изследователски парадигми. Комуникативен и социокултурен подход при изучаване на български език от чужденци

12:15-12:30 Дискусия

13:30 Закриване, Зала 1

Автор: Организаторите
21.04.2015 г. 17:27
Посетено: 779
Етикети: Софийски университет, Факултет по славянски филологии, Филологическият проект – кризи и перспективи, Mеждународна научна конференция
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21260-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-filologicheskiyat-proekt-krizi-i-perspektivi