Научни форуми

„Тихата лирика“ в българската литература: от дискриминацията до канонизацията

Национална научна конференция - 24-25 април 2015, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

◊ СЪБИТИЕТО

Катедра „Българска литература“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Департамент „Нова българистика“ на НБУ

представят

Националната научна конференция

„Тихата лирика“ в българската литература: от дискриминацията до канонизацията

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

V  корпус, зала „Конфуций“


◊ ПРОГРАМА

24 април 2015 (петък)

10:00 – Регистрация на участниците и откриване на научния форум.

Понятието, явлението, поколението

. 10:30 – д-р Гергина Кръстева (Пловдивски университет): „Тихата лирика“ – контексти и генеалогия на понятието

. 11:00 – доц. д.н. Пламен Дойнов (Нов български университет): Политика на тишината

. 11:30 – проф. д.н. Иван Станков (Великотърновски университет): Поетът и тишината

. 12:00-12:30 – Дискусия.

. 12:30-13:30 – Кафе-пауза.

Разриви и наследства

. 13:30 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): „Тихата лирика“ срещу идеологизиранато гръмогласие: различни гласове, различни аудитории – търсени и намирани

. 13:45 – проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (Великотърновски университет): Един от бащите, или Златистоесенната мъдрост на П.-Алипиевата „Лирика“

. 14:00 – Мария Панова (Пловдивски университет): Говорът на мълчанието

. 14:15 – доц. д-р Пламен Антов (Институт за литература при БАН): Наследствата

. 14:30-15:00 – Дискусия

. 15:00-15:30 – Кафе-пауза.

. 15:30-16:00 – „Ранни стихотворения. 1960–1967“ от Иван Цанев: диалог с автора

Биографични траектории и творчески решения - І

. 16:00 – д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет): Всекидневието срещу величествената заря: Идеята на Иван Цанев за историята

. 16:15 – проф. д.н. Сава Василев (Великотърновски университет): По бреговете на тишината и мълчанието. Поетическите диалози на Калина Ковачева

. 16:30 – доц. д-р Димитър Михайлов (Великотърновски университет): „Смъртни петна“ на Борис Христов

16:45-17:15 – Дискусия.

. 18:00 – Знаковите авторски присъствия в „тихата лирика“: литературно четене и среща с поети.


25 април 2015 (събота)

Контексти на 70-те години

. 10:30 – проф. д.н. Димитър Кенанов (Великотърновски университет): За културологическия контекст на българската „тиха поезия“

. 10:45 – д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): Между „хилава поезия” и „тиха лирика”. За странстванията на критическия дискурс в края на 60-те и през 70-те години на ХХ век

. 11:00 – проф. д-р Антоанета Алипиева (Шуменски университет): Звуци и пространства в българската лирика от 70-те години на ХХ век

. 11:15 – д-р Илияна Димитрова (Великотърновски университет): Утробните гласове на отсъстващото време

. 11:30-12:00 – Дискусия.

. 12:00-12:30 – Кафе-пауза.

Биографични траектории и творчески решения - ІІ

. 12:30 – доц. д-р Морис Фадел (Нов български университет): „Тиха лирика“ и сантименталност: Калин Донков

. 12:45 – Анжела Димчева: Почерк от вкаменени викове. Калин Донков – материя от граничности

. 13:00 – доц. д-р Руси Русев (Русенски университет „Ангел Кънчев“): Художествен текст и авторско съзнание в поезията на Владимир Попов

. 13:15 – доц. д-р Владимир Янев (Пловдивски университет): Допълнения към тишината. Поезията на Георги Богданов

. 13:30 – Анна Костадинова (Великотърновски университет): „Морето – намекът за свобода“: граничността в поезията на Паруш Парушев

. 13:45-14:30 – Заключителна дискусия.


Автор: Организаторите
20.04.2015 г. 17:14
Посетено: 1722
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/21247-tihata-lirika-v-balgarskata-literatura-ot-diskriminatsiyata-do-kanonizatsiyata