Научни форуми

Пролетна школа по семиотика

Речта и българското говорене

◊ СЪБИТИЕТО

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания при Нов български университет обявява

Пролетна школа по семиотика на тема:
“Речта и българското говорене” (17-21 май 2006 г.)


◊ ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН
17.05.2006 г. – 13:00-14:30, 131 зала / корпус 1
проф. Гуидо Ипсен: “Historical media semiotics” (на английски)

ВТОРИ ДЕН
18.05.2006 г. – 13:00-14:30, 130 зала / корпус 1
проф. Гуидо Ипсен: “Hybridity and Heterogeneity in media” (на английски)

ТРЕТИ ДЕН
19.05.2006 – зала 310 / корпус 1.

Водещ: проф. Мария Попова, д.н.
10,30 Откриване на пролетната школа по семиотика – проф. Мария Попова, д.н.
10,45-11,45 проф. Богдан Богданов, д.н.
11,45-12,45 проф. Гуидо Ипсен: "Semiotics and the communicative arena: New ways for scientific communication" (на английски)
12,45-13,15 доц. д-р Георг Краев: “За фолклорния образ на мълчанието (Пост – говеене)”
13,15-14,30 обяд

Водещ: доц. д-р Георг Краев
14,30-15,00 Росица Якимова: “Етнокултурни забрани за изговаряне на прогнози за бъдещи събития”
15,00-15,30 доц. д-р Юлияна Стоянова, доц. д-р Светлана Стойчева - “(На)казващата сила на мълчанието”
15,30-16,00 пауза
16,00-16,30 доц. д-р Димитър Попов: “Иконичност на речта в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт”
16,30-17,00  ас. д-р Вероника Азарова: “Българското говорене за “оня свят”
17,00-17,30 доц. д-р Ана Кръстева: “Политическият език или как с думи се прави елит”

ЧЕТВЪРТИ ДЕН
20.05.2006 – зала 310/ корпус 1.
Обсъждане на изследователски проекти "Комплименти, похвали и порицания”

Водещ: доц. д-р Борислав Георгиев
10,30-11,00 доц. д-р Юлияна Стоянова: “Тези тъй опасни комплименти!”
11,00-11,30 проф. Мария Попова, д.н.: “Методика на изследване на социопрагматичния аспект на комплиментите, похвалите и порицанията”
11,30-12,00 пауза
12,00-12,30 Росица Якимова: “Етнокултурна оценка на инициирането на позитивно говорене”
12,30-13,00 Ирен Владикин-Гитева: “Внушения за цвят в галантните и хвалебствени речеви актове на съвременните българи”
13,00-13,30 доц. д-р Борислав Георгиев: “Комуникацията (чрез езика) като институция: антропологичен подход”
13,30-14,30 обяд

Водещ: доц. д-р Юлияна Стоянова
14,30-15,00 д-р Андреана Ефтимова: “Невербални сигнали с фатическа функция”
15,00-15,30 Венцислав Вътов: “Издевателствата върху езика”
15,30-16,00 пауза
16,00-16,30 доц. д-р Иван Касабов: “Всички ли говорим в проза?”
16,30-17,00 доц. Мони Алмалех, д.н.: “Фатическа функция на “вметнатото да”
17,00-18,00 гл. ас. Бойка Бъчварова: “Фолклорният разказвач и неговите клишета за контакт със слушателите”

ПЕТИ ДЕН
21.05.2006 – зала 310 / корпус 1.

Водещ: Росица Якимова
10,30-11,00 доц. д-р Марияна Стефанова: “Метаинформационни структури с фатическа функция в езика”
11,00-11,30 доц. д-р Йовка Тишева: “Прагматични средства за контакт и позитивна нагласа”
11,30-12,00 пауза
12,00-12,30 проф. Кетил Ро Хауге: “Прагматични частици в българския език”
12,30-13,00 д-р Велка Попова: “Лингвистика на контакта: между ритуала и модата”
13,00-13,30 Мария Мескин – “Външно мълчание и вътрешно говорене”
13,30-14,30 Обяд

14,30-16,00 Кръгла маса: “Безличност и безличие в речта”
16,00-16,15 проф. Мария Попова, д.н. – обобщение и закриване на школата

16,30 коктейл в ресторант “Артес”


Школата е отворена за всички заинтересовани от темите.
Автор: Красимир Ангелков
17.04.2006 г. 10:30
Посетено: 653
Етикети: семиотика
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2078-proletna-shkola-po-semiotika