Научни форуми

Сюжетът на убийството в романа "Престъпление и наказание"

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Сюжетът на убийството в романа "Престъпление и наказание"


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Достоевски"

Христо Манолакев
ще говори на тема:

Сюжетът на убийството в романа "Престъпление и наказание"

Редовно заседание
2 февруари 2015, понеделник, 17.00 ч.
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


В първия си “голям” роман “Престъпление и наказание” (1866) Ф. М. Достоевски привидно гради семантиката на убийството около познатите стратегии “мечтано отмъщение” и “невинна жертва”. Преодолява ги, давайки ново тълкуване на цялостния му семиозис: убиец и жертва; оръдие на престъплението; идея и мотиви за убийството; вина и признание; грях и покаяние. Сюжетът на убийството му предоставя възможност да направи неочакван социален разрез на обществото в духовно-нравствен план. В акта на писането сюжетът на убийството се превръща в основно “средство” за изграждане композицията на романа.


Христо Манолакев е доц. д-р, преподавател по руска литература на ХІХ в. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на монографиите: "Между образа и четенето. (Руската преводна белетристика през Българското възраждане)", С., 1996; "Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин”, С., 2001; "Грибоедов – Гоголь - Достоевский. Типология и герменевтика Слова", В. Търново, 2011.

Автор: Българско общество "Достоевски"
29.01.2015 г. 15:14
Посетено: 1403
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/20732-syuzhetat-na-ubiystvoto-v-romana-prestaplenie-i-nakazanie