Научни форуми

Упорството на чистото жизнено, незавършимо съзнание... Бахтин, Достоевски и музикалното

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Упорството на чистото жизнено, незавършимо съзнание... Бахтин, Достоевски и музикалното


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Достоевски"

Нева Кръстева
ще говори на тема:

"Упорството на чистото жизнено, незавършимо съзнание...":
Бахтин, Достоевски и музикалнотоРедовно заседание на
3 ноември 2014 г., понеделник, 17.00 ч.
Музикална академия, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, зала № 35 (3 ет.)


„... ние чуваме в музиката“ е продължението на цитата от Бахтин, приведен от нас с малки съкращения като заглавие на тази студия. Прочутото „музикално“ определение за романа на Достоевски като „полифоничен“ изисква два вида аргументация. Първо: дали самият Достоевски има особена чувствителност към музикалните явления - нещо, което Бахтин странно, че не е забелязал, освен в знаменитата сцена от „Фауст“ с Тришатов от „Юноша“ („Защото Достоевски, освен тук, почти никъде в своите произведения не говори за музиката“). Това обаче не отговаря на известни факти (вж. изследванията на А. Гозенпуд или характеристиката на Л. Гросман за творчеството на Достоевски като „музикално-реалистично“). Второ: Необходимо е изследване на „полифоничния“ апарат на Бахтин, за да се докаже, че освен метафората на „полифонията“, той привлича обширен материал, който може да бъде аналогизиран с феномени от история на полифонията (хетероглосия, хетерофония, хомофония, контрапункт , фуга, канон). Ключови понятия в книгата на Бахтин за Достоевски са общи за философията на словесността и музиката, като: диалогът, идеята, архитектониката, интонацията, („емоционално-волевата“) тоналност, звучащият ритъм, „металингвистиката“, както и „проникновеното“, „двуезичното“, „чуждото“ слово или „събитието“, кулминацията на творбата.


Автор: Българско общество "Достоевски"
30.10.2014 г. 11:36
Посетено: 1236
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/20147-uporstvoto-na-chistoto-zhizneno-nezavarshimo-saznanie-bahtin-dostoevski-i-muzikalnoto