Научни форуми

Открит семинар на тема: "Авторските права - наказателноправна закрила"

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

Права за теб.БГ
има удоволствието да организира

Открит семинар на тема:
"Авторските права - наказателноправна закрила"


Цел: Практически насоки за решаване на Вашите трудности и въпроси
Предимства: Малки групи за ефективна работа, дискусии, консултации
Лектор: Наталия Георгиева – преподавател, консултант по наказателно право

Семинарът ще се проведе на 05.11.2014 г. (сряда) в гр. София, ул. "Братя Миладинови" № 16, ет. 2 от 10,30 до 13,00 часа.

Изложението на темата ще се представи в три основни аспекта:

1. Анализ и оценка на новите законодателни положения във връзка с престъпленията против интелектуалната собственост в Раздел VII от Глава VII на НК, както и изясняване на съотношението на наказателноправната уредба с позитивната уредба на Закона за авторското право  и  сродните му права и Закона за патентите.

2. Концепция относно спецификата на обекта на посегателство, проблемите и трудностите с правната квалификация на отделните състави, визиращи престъпленията - престъпно ползване на чужда интелектуална собственост (контрафакция) по чл. 172а, ал. 1 НК,  плагиатство по чл. 173 НК и др., и  разграничаването им от сродни наказателни състави и институти от НК.

3. Юридически механизми за защита и превенция на авторските права от престъпления.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявка за участие и заплащане на такса в размер на 60 лева. Цената е крайна и не се начислява ДДС. Включва лекции, учебни пособия и кафе пауза.
    
Можете да се регистрирате за участие, като подадете заявка на адрес office@pravazateb.bg, или на тел. +359 876 333 681. Форма на заявка за участие може да изтеглите от www.pravazateb.bg, секция „Новини“. Местата са ограничени.
    
Плащането се извършва по банков път. Банкова сметка: IBAN  BG42STSA93000021034172, BIC STSABGSF, при Банка ДСК АД; Титуляр: ЗА ТЕБ ЕООД. Фактурите за извършени плащания се получават на семинара.
    
Краен срок за получаване на заявки и за плащане – 31.10.2014 г. вкл. или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките.

Автор:
Екип на Права за теб.бг
Публикация:
10.10.2014 г. 16:09
Етикети:
авторски права
наказателноправна закрила
Права за теб
Посетено:
1281
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/19996-otkrit-seminar-na-tema-avtorskite-prava-nakazatelnopravna-zakrila