Научни форуми

Контекстуализирайки промените: миграции, отместващи се граници и нови идентичности в Източна Европа

Международна научна конференция

Контекстуализирайки промените: миграции, отместващи се граници и нови идентичности в Източна Европа


◊ СЪБИТИЕТО

Международна научна конференция

„Контекстуализирайки промените:
миграции, отместващи се граници и нови идентичности в Източна Европа“

София, Дом на учения, 8-10 октомври 2014 г.
 
От 8 до 10 октомври 2014 г. секция „Историческа етнология“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ – БАН) организира международна научна конференция на тема: “Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe”, която ще се проведе в залите на хотел „Дом на учения“ (София, бул. „Шипченски проход“ 50). На нея ще бъдат представени най-новите достижения на учените от ИЕФЕМ – БАН в областта на изследване на миграциите, променящите се идентичности, социалните и културни трансформации в редица страни от Източна Европа.

В конференцията ще вземат участие общо 55 учени – 31 от България (ИЕФЕМ – БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) и 24 изследователи от 13 страни в чужбина (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Македония, Полша, Румъния, САЩ, Словения, Сърбия, Украйна, Хърватия и Чехия). Сред поканените да изнесат пленарни доклади учени са проф. Карл Казер от Университета в Грац, проф. Джон Ийд от Университета Рохамптън в Лондон, проф. Раймонд Детрез от Университета в Гент в Белгия и др.

Конференцията ще бъде предшествана от публичната лекция на проф. Карл Казер “Visualizing the Balkans: The Balkan Wars, the Great War and Visual Modernity”, която ще се състои на 7 октомври от 18.00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ - БАН на ул. „Московска“ 6А. Паралелно на конференцията в залите на хотел „Дом на учения“ ще бъдат представени две изложби: първата на Роберт Пихлер от Хумболтовия университет в Берлин, на тема: “Staging the Nation. ‘Skopje 2014’ and the Claim for Recognition”, а втората – на Антонина Якимова, вицепрезидент на Сдружението на украинските организации в България, на тема: “Ukrainian Diaspora in Sofia – the Old and New Identities”.

Както конференцията, така и предвидените след нея публикации, ще позволят резултатите от изследванията на българските учени да бъдат сравнени с най-добрите международни постижения и да бъдат популяризирани в европейското научно пространство, което ще допринесе за развитието на етнологията и антропологията в България.

Пълната програма на конференцията е публикувана в уебсайта на ИЕФЕМ – БАН: http://iefem.bas.bg/conference-contextualizing-changes.html

Автор: ИЕФЕМ - БАН
07.10.2014 г. 15:30
Посетено: 1043
Етикети: научни форуми, ИЕФЕМ - БАН, Международна научна конференция, отместващи се граници и нови идентичности в Източна Европа, миграции, Контекстуализирайки промените
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/19967-kontekstualizirayki-promenite-migratsii-otmestvashti-se-granitsi-i-novi-identichnosti-v-iztochna-evropa