Научни форуми

Международен филологически форум за студенти и докторанти

Богата съпътстваща програма в СУ „Свети Климент Охридски“

◊ СЪБИТИЕТО

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Факултет по славянски филологии
Студентски съвет при СУ „Свети Климент Охридски“


организират

Международен филологически форум за студенти и докторанти


Факултетът по славянски филологии има честта и удоволствието да Ви покани на Първия международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе на 13, 14, 15 и 16 ноември 2014 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Направленията, в които очакваме Вашите заявки, са: Литературознание, Лингвистика, Старобългаристика, Фолклористика и културна антропология и Методика на обучението по български език и литература.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

В рамките на Форума са предвидени поредица от лекции на изявени български учени, научни дискусии в Център „Проф. Иван Дуйчев“ и в Националния исторически музей. В програмата са включени и кръгли маси на следните теми: „Българистиката в чужбина“, „Студентски и докторантски обмен“, „Политическата и журналистическата реч“, „Моделиране на езика за компютърни приложения”, „Образование и нови медии“.

Ще бъде организирано и литературно четене с участие на известни български писатели, както и изложба с книги на университетски преподаватели и студенти.

Последният ден, 16.11.2014 г., е предвиден за посещение на Рилския манастир.

Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от международно жури.

Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.

Срокът за подаване на заявка за участие е 15 октомври 2014 г. на адрес: su.forum.students@gmail.com.

Време за представяне на докладите – 15 минути.

Материалите от Форума ще бъдат събирани в срок до 15 януари 2015 г. и след научен подбор и редакция ще бъдат публикувани в електронни книги на серията „Дисертации“ на електронното списание на Факултета по славянски филологии „Littera et Lingua“. На отличените студенти и докторанти ще бъде дадена възможността да публикуват свои материали и в специализираните издания на Факултета по славянски филологии („Българска реч“, „Литературата”, „Littera et Lingua“ и „Съпоставително езикознание“).

Студентите и докторантите са освободени от такса правоучастие.

Нощувките на чуждестранните участници, които предпочитат да бъдат настанени в общежитие, се поемат от организаторите.

Организационен екип: проф. дфн Адриана Дамянова, проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Добромир Григоров, доц. д-р Маргарита Младенова, доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. Венета Савова, гл. ас. д-р Наталия Христова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Автор: Организаторите
04.10.2014 г. 17:19
Посетено: 1425
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/19943-mezhdunaroden-filologicheski-forum-za-studenti-i-doktoranti