Научни форуми

Покана за представяне на изследване "София – град на творческата икономика"

В рамките на семинара „Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България“

Покана за представяне на изследване "София – град на творческата икономика"


◊ ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Столична община и Обсерватория по икономика на културата организират съвместно представяне на трети етап от изследването "София – град на творческата икономика". Изследването е резултат от съвместен проект на Обсерватория по икономика на културата и Столична община.

Представянето ще се състои на 20 май 2014 г., вторник, от 10:00 до 13:00 ч. в сградата на Гьоте институт България и се реализира в рамките на семинара „Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България“, съвместна инициатива на Гьоте институт и Обсерватория по икономика на културата.

Целта на изследването е чрез анализа на културните ресурси да се стимулира ефективното и ефикасно управление на стратегията за култура на Столична община. В настоящия контекст понятието „култура” излиза извън класическия аспект на културата като изкуство – създава се понятие за културата и в нейното икономическо измерение. Ето защо, цел на това проучване е да се докаже приноса на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града.

· Осемдесетте години на 20-ти век дават първите признаци за промяна на традиционния икономически поглед към изкуствата и културните индустрии – от субсидирани сектори, „храненици“ на държавата, към сектори – фактор за устойчиво развитие и икономически растеж до днешното разбиране за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм като сектори с уникална природа (на културните дейности), даващи възможност за развитие на специфични инвестиционни и бизнес модели и социо-културни политики.

· Конструкцията „Творчески индустрии“ е един от тези нови подходи, които промениха традиционния унил бюджетен поглед към културата и доказаха не просто икономически растеж, а динамика, с която нито един друг сектор в пост индустриалните икономики не може да се сравни – те се превърнаха в „мотор“ и стимулатор не само на национално, но и на европейско ниво.

· Първа крачка към всички тези постижения е изследването, което показва какво притежава един град или национална икономика. С настоящото изследване София се присъединява към Лондон, Берлин, Ливърпул – градове, изградили културните си политики и стратегии за развитие на основа картографиране на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.

· Данните от изследването очертават София  като национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции – показват нарастване и положителна динамика за периода 2008 - 2012 г., както и концентрация между 50% до 92% в София. Така например, всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези резултати  разкриват един сектор  много по-устойчив на икономическата криза от голяма част от секторите в българската икономика, сектор който продължава да дава оптимистични цифри, важни  за цялостното градско развитие и икономиката на София  и основание да наречем София – град на творческата икономика.

· Изследването “София – град на творческата икономика” и резултатите, които показват сериозен икономически растеж на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, са и основа за подготвяната в момента Национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм.

За участие са поканени още представители на Министерство на културата, Столична община, на Асоциация за развитие на София, на Министерство регионалното развитие и благоустройството, както и представители на различните културни и творчески индустрии в България.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес и разчитаме на Вашето участие и ангажираност. Ще се радваме заедно да предизвикаме една по-задълбочена дискусия по въпроса и да отправим необходимите за развитието на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм в България послания. 

С уважение:
Д-р Рудолф Барч, директор на Гьоте институт България
Д-р Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата


◊ ПРОГРАМА

10:00-10:10
Откриване:
"Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България" – съвместен проект на Гьоте-институт България и Обсерватория по икономика на културата

Д-р Рудолф Барч, директор на Гьоте институт България
Д-р Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

10:10-10:30
София – град на творческата икономика
Г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

10:30-12:00
Представяне на резултати от изследването "София – град на творческата икономика" – трети етап
Доц. д-р Биляна Томова, ръководител на проект "София – град на творческата икономика"
Д-р Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата
 
12:00-12:20
Европейска столица на културата – възможност за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм
Г-жа Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София

12:20-13:00
Дискусия

Модератор:
Д-р Диана Андреева, директор, Обсерватория по икономика на културата

 
Автор: Организаторите
18.05.2014 г. 13:43
Посетено: 1202
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/19218-pokana-za-predstavyane-na-izsledvane-sofiya-grad-na-tvorcheskata-ikonomika