Научни форуми

Смехът, истината и сънят на човека ("Сънят на смешния човек")

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

 Смехът, истината и сънят на човека ("Сънят на смешния човек")


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Достоевски"

Валентин Калинов

ще говори на тема:

Смехът, истината и сънят на човека
("Сънят на смешния човек")


19 май 2014 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"


Публикуван през 1877 г. в априлското издание на "Дневник на писателя", краткият – фантастичен, както го определя сам Достоевски – разказ дълго е оставал извън полезрението на критиката. Но е текст във висша степен посветен на „проклетите въпроси на битието”, панорамно, но лаконично разгръщащ се върху поредица от познати и вече обработени в големите романи на писателя теми и образи. Както и да го определим – като изповед, съчетана с проповед, като менипея (Бахтин), като визионерски метаразказ за грехопадението на света, във всеки случай „Сънят на смешния човек” радикално, есхатологично ни среща с въпроса за истината – истината, която по дълбокото убеждение на Достоевски, не се познава, а се лицезрее, не се обговаря, а се живее.

Питането изглежда е само едно – как да я разпознаем? И какво ще стане, ако накрая се окаже, че сме се припознали?
Автор:
Българско общество "Ф. Достоевски"
Публикация:
14.05.2014 г. 23:00
Етикети:
Българско общество Ф. Достоевскилекция
Сънят на смешния човек
истината и сънят на човека
Валентин Калинов. Смехът
Посетено:
2069
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/19183-smehat-istinata-i-sanyat-na-choveka-sanyat-na-smeshniya-chovek