Научни форуми

Достоевски и Тютчев: художествени и историософски паралели

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Достоевски и Тютчев: художествени и историософски паралели


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Ф. Достоевски"
Редовно заседание

Анастасия Гачева (Москва)
ще говори на тема:
Достоевски и Тютчев: художествени и историософски паралели

7 април 2014 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Докладът е посветен на идейно-художествените взаимовръзки на творчеството на Достоевски с това на неговия съвременник Фьодор Тютчев, когото нарича “първият руски поет-мислител”. Осмисляйки резултатите от техния духовно-творчески диалог, докладът се концентрира върху синтетичния проблем за връзката на творчеството на Достоевски с традицията на руската философска поезия, която за него е не по-малко значима от романната традиция. Тютчев е фигурата-връх на руската философска лирика, която като в огледало отразява главните й особености: свързаността с последните метафизически въпроси, приматът на религиозно-онтологическото, а не социално-психологическото схващане за човека, движението на мисълта от съществуващото към дължимото, а още по-точно – погледът към текущата действителност sub specie на вечността, от гледната точка на благобитието. Този подход към света и човека, положен в основата на творческия метод на Достоевски, придобива в творчеството му нова дълбина. В доклада ще бъде разгледано пречупването у Тютчев и Достоевски на темите за природата, човека, любовта; съдбата на Тютчевите цитати в романите и публицистиката на Достоевски, линиите на вътрешния диалог на писателя с поетическата мисъл на Тютчев.

Втората част на доклада е посветена на съпоставянето на историософските възгледи на писателя и поета, които се разглеждат върху широкия фон на споровете за смисъла и назначението на историята, за цивилизацията и прогреса, за националния идеал и задачите на политиката, за съдбините на Русия и славянството, разгърнали се в руската мисъл от 1860-те-1870-те години и продължили и в XX век.

Автор: Българско общество "Ф. Достоевски"
02.04.2014 г. 12:55
Посетено: 903
Етикети: Анастасия Гачева, Българско общество Ф. Достоевски, лекция, Достоевски и Тютчев: художествени и историософски паралели
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18886-dostoevski-i-tyutchev-hudozhestveni-i-istoriosofski-paraleli