Научни форуми

Среща-семинар в рамките на проекта Изследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура"

Аспекти на историческите миграции у българите от Бесарабия

Среща-семинар в рамките на проекта Изследователска работилница "Мобилност. Миграции. Култура"


◊ ПОКАНА

Имаме удоволствието да Ви поканим на поредната среща-семинар в рамките на проекта на секция "Историческа етнология" Изследователска работилница “Мобилност. Миграции. Култура”

На 18 март (вторник) от 18.00 часа
в зала № 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

С партньорството и подкрепата на Държавната Агенция за българите в чужбина.

Темата, която ще бъде дискутирана, е:
“Аспекти на историческите миграции у българите от Бесарабия”,
а наши гости ще са:
. проф. дин Николай Червенков от Академията на науките на Молдова;
. Иван Думиника – докторант по история от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Техните презентации ще ни запознаят с:
 „Вътрешната и външна миграция на бесарабските българи в края на XIX век до 1918 г.” (докт. Иван Думника)
„Миграция на бесарабските българи в междувоения период, след него и до наши дни” (проф. дин Николай Червенков)

* * *
На срещата освен това ще бъдат представени и следните монографии, сборници и други издания, публикувани наскоро и посветени на историята и културата на българите от днешна Молдова и Украйна:

1. "България: меторполия и диаспора". Сборник по случай 65-годишнината на дин Николай Червенков. Съст. И. Думиника. Кишинев, 2013;
2. Червенков, Н. "Петропавловская церков села Чийшия (Городнее)". Кишинев, 2013;
3. Думиника, Ив. "Храм Успения Божией Матери села Кирсово. Исторические аспекты". Науч. ред. Н. Червенков, Кишинев, 2012;
4. Червенков, Н., Думиника, И. "Тараклии – 200 лет". Том І (1813-1940). Науч. ред. К. Калчев. Кишинев: “Cu drag”, 2013;
5. Кайряк, П. "Тараклия и тараклийци". Съст. Н. Червенков, И. Думиника. Кишинев, 2014.
6. "Бесарабските българи: история, култура и език" (25-годишнина на групата “Етнология на българите” в Центъра по етнология на Института за културно наследство, АНМ и 20-годишнина на Научното дружество на българистите в Република Молдова). Кишинев, 2014.


Заповядайте!
Вход свободен!Автор: ИЕФЕМ - БАН
13.03.2014 г. 18:11
Посетено: 1077
Етикети: бесарабски българи, Бесарабия, Молдова, Етнографски музей, ИЕФЕМ - БАН, проф. д. и. н. Николай Червенков, Историческа етнология, Иван Думиника, Мобилност. Миграции. Култура, проект Изследователска работилница, Среща-семинар
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18759-sreshta-seminar-v-ramkite-na-proekta-izsledovatelska-rabotilnitsa-mobilnost-migratsii-kultura