Научни форуми

Владимир Соловьов и Фьодор Достоевски

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Владимир Соловьов и Фьодор Достоевски


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Ф. Достоевски"
Редовно заседание


Димитър Мирчев
ще говори на тема:
"Владимир Соловьов и Фьодор Достоевски"

10 март 2014 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Националната библиотека
"Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


В подходите си към проблема за злото Фьодор Достоевски и Владимир Соловьов съзнателно са в опозиция на някои идеи в западноевропейската философия, свързани с взаимоотношението между свободата и моралната отговорност на човека. И писателят, и философът разграничават руската идея от онази тенденция в интелектуалната история на Запада, която отрича реалното съществуване на злото, а с това и на свободата, която може да му противостои. И Достоевски, и Соловьов въпреки разликите в метафизическите си ориентации са близки помежду си, когато разглеждат доброто като утвърждаване на човечността; доброто, което действително разкрива богоподобието на хората и ги единява в Богочовечество.Автор: Българско общество "Ф. Достоевски"
07.03.2014 г. 13:57
Посетено: 983
Етикети: научни форуми, Българско общество Ф. Достоевски, лекция, разговор, Димитър Мирчев, Владимир Соловьов и Фьодор Достоевски
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/18719-vladimir-solovyov-i-fyodor-dostoevski