Научни форуми

Музика – театър. Взаимодействия между универсално и национално

Научна конференция в Шумен

◊ СЪБИТИЕТО

Фондация “Панчо Владигеров” е инициатор за провеждането на научна конференция на 2 и 3 юни 2006 година в Шумен

Конференцията е на тема:
Музика – театър. Взаимодействия между универсално и национално


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Предвижда се разработването на проблеми, отнасящи се до връзките между двете изкуства, проблеми, свързани с музикално-сценичните жанрове през различните епохи, включително и съвременността, както и разглеждането на музиката, написана за театрални постановки.

Може да се акцентира върху: 250 години от рождението на Моцарт, 150 години от първото театрално представление в Шумен, музикално-сценичните произведения и театралната музика в творчеството на Панчо Владигеров.

Конференцията предполага диалог между специалисти, които работят в различните области на музиката и театъра.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Докладите не трябва да надвишават 20 минути.

Краен срок за заявяване на участие – 1 април 2006 г.
Участниците са освободени от такса за участие.
 
Заявените теми, придружени с кратко резюме и анотация за автора, трябва да бъдат изпратени до 2 май 2006 г. на адрес:

Фондация “Панчо Владигеров”
ул. “Цар Освободител” № 152
9700 Шумен
е-mail: fondvlad@shoumen.net
допълнителна информация на тел. 054/ 800 388

Автор: Диана Дечева
24.02.2006 г. 12:25
Посетено: 496
Етикети: театър, Музика
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1802-muzika-teatar-vzaimodeystviya-mezhdu-universalno-i-natsionalno