Научни форуми

Достоевски и романът-икона

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Достоевски и романът-икона


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Ф. Достоевски"


Емил Димитров
ще говори на тема:
"Достоевски и романът-икона"

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
на 4 ноември 2013 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Романът на Достоевски не е роман-трагедия (Вяч. Иванов) и не е „полифоничен роман” (М. Бахтин); натрупани са вече достатъчно основания и аргументи за „ревизия” на двете най-популярни концепции за творчеството и романа на Достоевски.

Необходима ни е нова синтетична формула, кратка съдържателна метафора. Тази формула е своеобразен „прозорец“ в света на писателя, през такива „прозорци“ ние виждаме нещо в определено творчество, по-точно – в тази светлина виждаме. Необходимостта от нови формули е извикана от развитието на познанието и от неизбежните кризи на разбирането. Иначе казано, синтетичната формула-метафора е евристична, тя е своеобразен метод на познанието.

За получаването на кратка, истинна и като че окончателна формула-метафора (в действителност тази формула би била съзвучна на сегашното развитие на науката и на потребността от нея), трябва да се намери такава сфера на културната дейност, която едновременно би отговаряла на няколко условия: 1) би принадлежала към същия култур-пораждащ модел; 2) би представлявала значително творческо достижение и израз на фундаментални творчески потенции (аналогично на античната трагедия и на полифоничната музика от XVII–XVIII в.); 3) би била семиотично съответствие и по принцип би изразявала същият „дух”, строй на културата и на разбиране за света. Сферата, отговаряща на всички тези условия – това е светът на православната икона.

И така, романът на Достоевски е роман-икона – в смисъл, че този роман е построен върху същите принципи, върху които се изгражда иконата – принципът за обратната перспектива, принципът за обективността на изображението и принципът за включеността на читателя.

В доклада, прозвучал за пръв път на XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society (Москва, 2013), подробно се обосновават тези три принципа на изграждане на романа.

 

Автор: Българско общество "Ф. Достоевски"
01.11.2013 г. 11:48
Посетено: 1244
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/17956-dostoevski-i-romanat-ikona