Научни форуми

Конференция "Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)"

Част от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм”

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

На 15 и 16 ноември 2013 г. ще се проведе

конференция на тема:
Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции).


На 15 ноември (петък) заседанията ще се проведат в зала 207 на ЦУ на БАН (ул. "15 Ноември” № 1, площад „Народно събрание" - до Парламента), от 9.30 до 17 ч.

На 16 ноември (събота) - в Заседателна зала № 2 на СУ "Св. Кл. Охридски", от 9.30 до 17 ч.


Конференцията е част от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” на направление „Нова и съвременна българска литература” на Института за литература – БАН. В програмата й ще има и блок, посветен на 130-годишнината от рождението на Сирак Скитник.


Заповядайте с доклади върху проблематиката на българския литературен модернизъм! Текстовете ще бъдат публикувани на сайта на проекта: http://bgmodernism.com/, а също и в книжно издание.

Очакваме вашите заявки за участие на email адресите на организаторите.

 

Време за представяне на докладите – 15 мин.

Краен срок за изпращане на заявки – 31 октомври 2013 г.


Организатори:

доц. д-р Елка Димитрова (ИЛ), email: elkadimitrova4@gmail.com

ас. д-р Надежда Стоянова (СУ), email: nadezhda.sto@gmail.com

гл. ас. д-р Андрей Ташев (ИЛ), email: and_tashev@abv.bg

 

Автор: Организаторите
03.10.2013 г. 15:08
Посетено: 1400
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/17751-konferentsiya-modernizmite-ni-balgarskiyat-literaturen-modernizam-avtori-izdaniya-kontseptsii