Научни форуми

Имиджът на Балканите

ІХ-та международна конференция

◊ СЪБИТИЕТО

Катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"
на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
има удоволствието да обяви ІХ-та международна конференция

"Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи",

която ще се проведе на 19 и 20 май 2006 в София.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА

Образът на Балканите често се свързва с най-деструктивни междуетнически и междунационални процеси. Концепцията за балканизация е вече широко разпространена и най-често се използва с такива синоними като "конфликт", "война", "дезинтеграция" и "трибализъм". Основната ни цел е да проследим как е конструиран негативният имидж на Балканите като "барутна зона" и "бомба с часовников механизъм" и кои са основните фактори за неговото изграждане. В същото време Балканите са люлката на европейската цивилизация и хуманитарните традиции от античното и по-близкото минало са все още живи. В процеса на европейската интеграция балканските страни се изправят пред необходимостта не само да преоценят своето общо историческо и културно наследство, но и да търсят възможности за интеркултурно разбирателство.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Докладите могат да бъдат фокусирани върху една от следните възможни сесии:
1. Нови подходи към историческото развитие на балканските страни.
2. Глобализация и културни идентичности на Балканите.
3. Приносът на медиите и ПР-а за изграждането на балканския имидж.
4. Комуникационни стратегии за по-добро бъдеще на Балканите в Обединена Европа.

Моля да изпратите резюме, не по-дълго от 500 думи с 5 ключови думи и пълна информация за авторите, съдържаща телефон, e-mail, факс, точен адрес.


◊ СРОКОВЕ

Крайният срок за изпращане на резюметата е 27.01.2006. на д-р Дияна Петкова, е-mail: petkovadp@yahoo.com, с копие до Александър Христовal.christov@abv.bg.


◊ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Доц. д-р Минка Златева, ръководител на Катедра на ЮНЕСКО: zlateva@press.bg
Гл.ас. д-р Дияна Петкова: petkovadp@yahoo.com

Автор:
24.01.2006 г. 15:58
Посетено: 594
Етикети: Балканите
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1683-imidzhat-na-balkanite