Научни форуми

Научна конференция с международно участие

9-10 април 2013 г., София

◊ ПОКАНА

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира двудневна конференция с международно участие, която ще се състои на 9 и 10 април 2013 г. в Метрополитън Хотел София.

„Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще:
Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия”

 
(“Digital Present and Digital Future:
Economic, Cultural, Educational, Legal and Technological Impacts”)


Научна конференция с международно участие
9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел София
Адрес: София 1784, бул. "Цариградско шосе" 64

Място на провеждане:

. 9 април 2013 г. Метрополитън Хотел София, Зала София. Регистрация от 9.00-9.30 ч. Откриване: 9.30 ч. Приключва в 18.00 ч.
. 10 април 2013 г. Метрополитън Хотел София, Зала Брюксел. Начало: 9.00 ч. Приключва в 13.00 ч.    
Организатор: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)


Експерти, изследователи, библиотечни ръководители, специалисти и студенти от България, Турция, Сърбия и Индия ще представят своите научни тези или практически опит относно дигитализацията и разнообразните икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия, които оказват дигиталното настояще и дигиталното бъдеще.
  
Дискусиите са обособени в три тематични панела.
. Първа тема: Културни и образователни възможности на дигиталното настояще и дигиталното бъдеще.
. Втора тема: Икономически, правни и технологични аспекти на дигиталната ера.
. Трета тема: Приложение на информационните и комуникационните технологии в хуманитаристиката. Изследвания на Българското възраждане.


Проявата е заключително събитие по научноизследователски проект „БД „Български градове през Възраждането” с ръководител проф. дфн Иванка Янкова (Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г.), финансиран в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката.

Заповядайте!
За допълнителна информация: доц. д-р Таня Тодорова – координатор на проекта, тел. 0898 577 956, t.todorova@unibit.bg  
   

Автор:
Организаторите
Публикация:
06.04.2013 г. 18:27
Етикети:
технологиидигитализацияинтернетнаучна конференция
библиотечни технологии
дигитално бъдеще
дигитално настояще
Посетено:
1481
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/16731-nauchna-konferentsiya-s-mezhdunarodno-uchastie