Научни форуми

Покана за участие в предизборни дебати "Култура & Политика 2013"

3 и 4 април 2013, Гьоте институт, София

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми дами и господа,

След успеха на предизвикалите изключителен интерес предизборни дебати “Култура & Политика“, проведени за парламентарните избори през 2009 г. и на президентските и местни избори през 2011 г., Обсерватория по икономика на културата съвместно с Гьоте институт организира серия от предизборни дебати в областта на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм във връзка с предстоящите парламентарни избори.

Целите на дебатите “Култура & Политика 2013“ са:

· Дебатите “Култура & Политика“ да се превърнат в традиционен инструмент за граждански мониторинг в областта на културата;

· Представянето на българската култура в предизборните програми, а в последствие и в управленските програми на различно институционално ниво, да стане аксиоматично изискване и неделимо статукво от всяка политическа амбиция;

· Публичните обсъждания и дебати по обществено значими теми да се превърнат в наложен инструмент за въвличане на всички заинтересовани страни в правенето на политики; да се утвърди правото на гражданското общество да заявява своя интерес и да участва пряко в процеса на вземане на решения; да се премине крачка напред към т.нар. добро управление и отворено управление.

 
Екипът на Обсерватория по икономика на културата е убеден, че в полза както на цялото общество, така и за успеха на политиките на бъдещите Народно събрание и Министерски съвет е особено важно програмите за култура на политическите партии да бъдат подложени на публичен дебат, за да бъдат разпознаваеми, да вземат предвид актуални въпроси и проблематики посредством мнението на гражданското общество, да бъдат обогатени от експертизата на заинтересованите страни и да получат възможно най-широка подкрепа още в предизборния период.

За участие в предизборните дебати са поканени първите шест по рейтинг политически партии според социологическите проучвания, заявили участието си и направили регистрация в ЦИК за парламентарните избори през 2013 г.

 
Аудиторията на дебата ще се състои от творци, представители на сдружения, гилдии и професионални съюзи в културата и изкуствата, представители на работодателите и мениджърите в културата, спонсори, меценати, представители на бизнеса, неправителствения сектор, експерти и изследователи, както и медии. Също така, поканени са и представители на Министерство на културата, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община.

За подготовка на дебата ще бъде изготвен и предоставен предварително както на кандидатите, така и на аудиторията кратък аналитичен текст по темите на дебата. Считаме, че това ще бъде продуктивна база за дискусиите.

Темите на дебатите ще са свързани с конкретни актуални, но и с принципни въпроси в областта на изкуствата, културните и творчески  индустрии, културното наследство и културния туризъм. Те ще бъдат предоставени предварително и публикувани заедно с гореспоменатия аналитичен текст, преди самите дебати.

Конкретните политически ангажименти към българската култура, които политическите партии поемат, след изборите следва да бъдат облечени в ясна нормативна форма и административни резултати – видими и измерими. След предизборните обещания, важната за обществото, реална крачка е тяхната реализация. За тази цел Обсерватория по икономика на културата ще предложи на политическите партии в 42–то Народно събрание в първите месеци на своя мандат да потвърдят политическата си воля чрез подписване на Харта за култура. Проект за такава Харта ще бъде изготвен след съответен анализ от страна на Обсерваторията и ще бъде основа на публична дискусия, предхождаща самото подписване. Обсерваторията планира и последващ обществен мониторинг на изпълнението на Хартата, базиращ се отново на конкретен анализ на изпълнението на Хартата и на предизборната програма на спечелилата политическа партия.

Графикът на описаните публични дебати е:

• 3 април 2013 г.: Предизборен дебат “Българската култура – стратегическо планиране, финансиране и законодателство”
17:00-19:00 ч., Гьоте-институт, ул. “Будапеща” 1, гр. София;

• 4 април 2013 г.: Предизборен дебат “Регионална културна политика – проблеми и възможни решения”
17:00-19:00 ч., Гьоте-институт, ул. “Будапеща” 1, гр. София;

 
За допълнителни въпроси във връзка с дебатите моля да се свързвате с:
Обсерватория по икономика на културата
Диана Андреева, директор

Тел./факс: +359 2 846 35 34
Мобилен: +359 888 66 14 20

Електронна поща: info@culturaleconomics.bg, andreeva@culturaleconomics.bg

Благодарим Ви предварително за проявения интерес и разчитаме на Вашето участие. Убедени сме, че споделяте визията на Обсерватория по икономика на културата за добро управление и за необходимостта от обществен, ангажиран дебат по все по-важната за страната ни тема за българската култура – духовна територия, но и икономически сектор, включващ културните и творческите индустрии, които в цяла Европа се разглеждат като двигател за икономическо и регионално развитие.


Автор: Диана Андреева, Обсерватория по икономика на културата
28.03.2013 г. 16:00
Посетено: 1380
Етикети: изкуства, покана за участие, Обсерватория по икономика на културата, Харта за култура, култра, предизборни дебати
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/16668-pokana-za-uchastie-v-predizborni-debati-kultura-politika-2013