Научни форуми

Творбата усилвател: диалогът между романа "Идиот" и повестта "Кротката" на Достоевски

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Творбата усилвател: диалогът между романа "Идиот" и повестта "Кротката" на Достоевски


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Ф. Достоевски"

Проф. Радосвет Коларов ще говори на тема:

Творбата усилвател: диалогът между романа "Идиот" и повестта "Кротката" на Достоевски


2 април 2013 г., вторник, 17.00 ч.,
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Докладът се занимава с това, което може да наречем „херменевтична автотекстуалност” - способността на един текст да прояснява смисъла на друг текст в творчеството на даден автор – да разчита негови „тъмни” места, да подчертава негови акценти и пр. В това отношение има два вида тълкувателни операции: в единия случай дадена творба експлицира, ясно изговаря онова, което другата постига с цената на сложно изградена художествена организация. Във втория случай тя влиза в следите на другата творба, като разчита нейни съкровени послания, усилва тяхното значение, като повдига на степен, или, образно казано, „придава децибели” на наглед несъществени, периферни детайли в първата творба. Такова семантично усилване се наблюдава в диалога между романа „Идиот” и повестта „Кротката” на Достоевски.
Автор: Българско общество "Ф. Достоевски"
28.03.2013 г. 15:21
Посетено: 1227
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/16666-tvorbata-usilvatel-dialogat-mezhdu-romana-idiot-i-povestta-krotkata-na-dostoevski