Научни форуми

Научна конференция "Музиката преди всичко /… Останалото е литература"

19 и 20 април 2013, Софийски университет, Огледална зала

Научна конференция "Музиката преди всичко /… Останалото е литература"


СЪБИТИЕТО

Академичен кръг по сравнително литературознание

Научна конференция

Музиката преди всичко /… Останалото е литература


19 и 20 април 2013
Софийски университет, Огледална зала

Вниманието на конференцията ще бъде насочено към различните аспекти на връзките на литературата с другите изкуства, към присъствието им в литературните творби. Сред разглежданите проблеми ще са:

• Общи идеи и търсения в произведения от различни изкуства

• Опити за въвеждане на музикални структури в литературата

• Представяне на други изкуства (живопис, музика, кино) в литературата; представяне на литературата в другите изкуства


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

19 април 2013

9.30-10.45
Водещ: Николай Аретов
Откриване

. Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Вербализиране на сюрреалното. Жорж Папазов и заглавията на картините му
. Надя Данова, Пеещите българки в гръцките текстове от 18-19 век
. Йорданка Бибина (Институт за балканистика), Музиката в турската символистична поезия
. Нина Димитрова (Институт за изследване на обществата и знанието), Историята на Педро Камачо: радиотеатърът в романа
. Дияна Николова (Пловдивски университет), Ренесансовата опера и диалогът между поезия и музика
10.45-11.00 – Дискусия
11.00-11.30 – Кафе-пауза

11.30-12.45
Водещ: Румяна Станчева

. Николай Аретов (Институт за литература), За смисъла на песните (Непретенциозни размисли)
. Николета Пътова (Институт за литература), Да изпеем акцентите!
. Калина Лукова (Бургаски свободен университет), Опити върху Григ
. Анна Алексиева (Институт за литература), Димитър Атанасов (Софийски университет), Поп фолкът в културата на българите
12.45-13.00 – Дискусия

13.00-14.00 – Обедна почивка

14.00-16.00
Водещ: Анна Алексиева

. Марина Владева (Бургаски университет), Фигурата на твореца срещу/и дискурса на властта (Наблюдения върху „Тихик и Назарий“ на Ем. Станев и „Омер паша Латас“ на И. Андрич)
. Мая Горчева (Пловдивски университет – Кърджали), Музика и мълчание в словесния текст на Борис Априлов
. Витана Костадинова (Пловдивски университет), Музиката в романа на Джейн Остин „Гордост и предразсъдъци”
. Миряна Янакиева (Институт за литература), Два литературни примера за омраза от любов към музиката. Роберт Музил и Паскал Киняр
. Йордан Костурков (Пловдивски университет), Хармония и контрапункт в творчеството на Уила Катър

16.30-17.30 – Годишно събрание на АКСЛИТ


20 април 2013

9.30-10.30
Водещ: Витана Костадинова

. Николай Чернокожев (Софийски университет), Пенчо Славейков и музиката
. Пламен Антов (Институт за литература), На земята големите, големите тъпани
. Ерика Лазарова (Институт за изследване на обществата и знанието), Ноел Анри: Музиката като основа на битието, съдба и прелъстителка
. Христина Балабанова. Транспониране на поезията в сферата на визуалното. Витезслав Незвал и чешкият поетизъм и сюрреализъм
. Антоанета Робова (Софийски университет), Функции на фотографските и кинематографични техники и мотиви в повествованието на Милан Кундера
10.30–10.45 – Дискусия

10.45-11.00 – Кафе-пауза

11.30-13.00
Водещ: Николай Чернокожев

. Атанаска Методиева (Югозападен университет), Поезията на Анна Баркова в песните на Елена Фролова
. Миглена Ходжева (Институт по невробиология, докторант), Изпятата поезия – между Небето и Земята
. Маргарита Серафимова, Един живописен жанр в литературата: интериорът като изкуство
. Мария Коева (Национална художествена академия, докторант), Брайловото писмо и употребата му в пластичните изкуства

Заключителна дискусия
Закриване на конференцията

Време за представяне на докладите – 15 минути.Автор: Организаторите
19.03.2013 г. 22:15
Посетено: 1181
Етикети: програма, научни форуми, конференция, СУ Климент Охридски, сравнително литературознание, Останалото е литература, Музиката преди всичко
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/16602-nauchna-konferentsiya-muzikata-predi-vsichko-ostanaloto-e-literatura