Научни форуми

Публична лекция на проф. Миглена Николчина

Алтюсер, Мамардашвили и проблемът за човека: едно разминаване?

 Публична лекция на проф. Миглена Николчина


◊ СЪБИТИЕТО

Публична лекция на проф. Миглена Николчина

Алтюсер, Мамардашвили и проблемът за човека: едно разминаване?


19 март 2013 г., 18.00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А

Кратка информация: Лекцията се обръща към срещата между Луи Алтюсер и Мераб Мамардашвили (за когото тази среща е съдбоносна) като призма, която поставя на фокус един проблем, придобил нова значимост в днешната епоха: проблема за човешкото спрямо подвижните му граници с животното, машината и бога. Годините между тази среща, състояла се през 1966 година, и смъртта на двамата философи през 1990 година са белязани от привидно дистанциране на Мамардашвили от позициите на антихуманизма, характеризиращ мисленето на Алтюсер и на други ключови френски теоретици. Това раздалечаване поставя интересни въпроси от историческа гледна точка, доколкото е свързано с процесите, довели до промените в Източна Европа в края на 1980-те. Заедно с това то има отношение към съвременните дебати, което налага внимателното му преразглеждане с днешна дата.


◊ ЗА ЛЕКТОРА

Миглена Николчина е професор, ръководител на катедра „Теория и история на литературата” на Софийски университет. Защитила е докторат по философия в Софийски университет и по английска литература в Университета на Западно Онтарио, Канада. Била е директор на Програма по социални изследвания на пола в Централноевропейския университет в Будапеща. Специализирала е в Института за академични изследвания в Принстън, САЩ, Виенския институт за науките за човека и др. Интересите й са в сферата на теорията и историята на литературата и културата, съвременната философия, утопията.

Последни публикации:
Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar, New York: Fordham University Press, 2013; Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години. София: Издателство Литературен вестник, 2012; Прочитът на комунистическото наследство между изплъзващите и набавящите се контексти: Юлия Кръстева и Вера М. Социологически проблеми, 2011, бр. 3-4.


. В рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), подкрепена от Фондация “Америка за България” и Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

Автор:
Организаторите
Публикация:
18.03.2013 г. 13:36
Етикети:
философиянаучни форумипроф. Миглена НиколчинаПублична лекция
проблемът за човека: едно разминаване
Мамардашвили
Алтюсер
Посетено:
1522
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/16583-publichna-lektsiya-na-prof-miglena-nikolchina