Научни форуми

Бесовете на разума в идейния свят на Достоевски

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Бесовете на разума в идейния свят на Достоевски


◊ СЪБИТИЕТО

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"


Проф. Валентин Канавров


ще говори на тема:

"Бесовете на разума в идейния свят на Достоевски"

12 март 2013 г., вторник, 17.00 ч.
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Херменевтичният хоризонт на настоящия доклад се простира в обстоятелствения обглед, в който светът на Достоевски се представя като неотменен елемент на европейския декадентски XIX век, когато автогенно се сриват всички абсолютни стойности и моноонтологични философски проекти. Светът на Достоевски е необходимо концептуално стъпало по декадентската пътека на абсолютния разум, на което той изважда своя последен коз в светоустройствените си амбиции, а именно човекобожието като завършена употреба на дарената от Бога на човека свобода. В своята чистота, изпълненост, наситеност и експресивност този свят няма конкуренция сред философските онтологизации като репрезентанти именно на това декадентско стъпало.

Тезата (в съгласие с Достоевски?) е, че откъм свободата и същностния дълг на човека неговият път към човекобожието е задължителен. Друг въпрос е дали този път е необходимо обречен.Автор: Българско общество "Ф. Достоевски"
07.03.2013 г. 11:34
Посетено: 1246
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/16493-besovete-na-razuma-v-ideyniya-svyat-na-dostoevski