Научни форуми

Семинар-дискусия "Културното наследство – пазарни аспекти"

В рамките на семинара "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"

◊ СЪБИТИЕТО

Обсерватория по икономика на културата,
Столична община
и
Гьоте Институт - България,
Ви канят на

семинар-дискусия "Културното наследство – пазарни аспекти"


На 05 декември 2012 г., сряда, Гьоте-Институт България,
ул. "Будапеща" 1, София

 
Представянето на резултатите от проекта "София - град на творческата икономика" - Културното наследство - пазарни аспекти, съвместна инициатива на Столична община и Обсерватория по икономика на културата се осъществява в рамките на семинара "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България", съвместен проект на Гьоте-институт България и Обсерватория по икономика на културата


◊ ПРОГРАМАТА

09:30–9:40 - Откриване: Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България – съвместен проект на Гьоте-институт България и Обсерватория по икономика на културата

Д-р Рудолф Барч, директор на Гьоте-институт България
Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

9:40–10:00 - Културното наследство на София като културен капитал
д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община

10:00-10:30 - Икономически принос на културното наследство
Доц. д-р Биляна Томова, ръководител на проект "Картографиране на културните и творческите индустрии в София"
Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

10:30-11:15 - HEREIN – представяне на проекта за европейска мрежа на културното наследство
арх. Уляна Малеева, директор, дирекция „Културно наследство“, Министерство на културата

Недвижимото културно наследство в контекста на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство  и културния туризъм
доц. д-р Мариела Нанкова, гл. секретар на БНК на ИКОМОС, външен координатор (работна група „Недвижимо културно наследство в Националната стратегия")

арх. Христо Ганчев, началник отдел, „Недвижимо културно наследство“, Министерство на културата, вътрешен координатор (работна група „Недвижимо културно наследство в Националната стратегия“)

Музеите в контекста на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство  и културния туризъм
Екатерина Джумалиева, началник отдел, „Музейна дейност и изобразителни изкуства“, вътрешен координатор (работна група „Движимо културно наследство в Националната стратегия“)

11:15-12:00 - Дискусия

12:00-12:30 - Почивка

12:30–13:00 - Актуално състояние и правни проблеми на пазара на произведения на изкуството и антиквариат
Константин Илиев, член на УС на Асоциация на търговците на произведения на изкуството

13:00–13:30 - Противодействие на нелегалния пазар на културни ценности (общ преглед)
Николай Соларов, ВКП Прокуратура на Република България

13:30-14.00 - Противодействие на нелегалния пазар на културни ценности. Правни и оперативни аспекти
Димитър Димитров, ГД "Криминална полиция" МВР

14:00-14:30 - Дискусия
Модератор: Борислав Павлов, програмен директор “Културно наследство”, Обсерватория по икономика на културата

 
◊ ЗА ФОРУМА

Център на дискусията ще бъде икономическият принос на културното наследство, както и извеждането му като стратегически приоритет в създаващите се Национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм и Стратегия за развитие на културата в Столична община. Културното наследство е един от основните ресурси, който българската нация е наследила благодарение на своето географско положение. Неговата икономическа експлоатация би трябвало да бъде източник на икономическа стабилност и благоденствие за българското общество. Този потенциал не се реализира изцяло, защото в България е силно развит и нелегалния пазар на културно наследство, който лишава както гражданите, така и държавата от този значителен икономически ресурс.

За да дискутираме ефективното развитие на културното наследство, ще го представим в двата му аспекта – и легалния, и нелегалния пазар.

Легалния пазар ще бъде представен чрез три компонента:

- чрез икономически принос на културното наследство, анализиран в съвместен проект на Обсерватория по икономика на културата и Столична община;

- чрез политиките и регулациите на Министерство на културата и в контекста на създаването на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм;

- чрез оценка на въздействието на политиките - представяне на моментното състояние на търговията с произведения на изкуството и антиквариат.

Състоянието на нелегалния пазар ще бъде очертано от институциите, които са натоварени да се борят с него. Прокуратурата на Република България ще очертае тенденциите в развитието на нелегалния пазар като цяло. Правните и оперативните аспекти на това противодействие ще бъдат представени от МВР.

 
Благодарим Ви предварително за проявения интерес и разчитаме на Вашето участие и ангажираност. Диана Андреева, Обсерватория по икономика на културата
Д-р Рудолф Барч, директор на Гьоте-институт България

Автор: Диана Андреева, Обсерватория по икономика на културата
04.12.2012 г. 20:40
Посетено: 1194
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/15991-seminar-diskusiya-kulturnoto-nasledstvo-pazarni-aspekti