Научни форуми

Литературата - топоси и посоки

Колегиум по възрожденска литература

◊ СЪБИТИЕТО Колегиум по възрожденска литература ЛИТЕРАТУРАТА - ТОПОСИ И ПОСОКИ Посвещава се на 200-годишнината от рождението на Хаджи Найден Йоанович ◊ ВРЕМЕ И МЯСТО 24.-25.11.2005 г. София, Институт за литература (БАН) ◊ ПРОГРАМА 24.11.2005 г. (четвъртък) Голям салон - Институт за литература (БАН) Начало - 9,00 ч. Първо заседание Ръководи Румяна Дамянова 9,00-9,15 . Лидия Михова (Институт за литература). География на книгата и география в книгата 9,15-9,30 . Яни Милчаков (ШУ “Епископ Константин Преславски”). Географията: литературоведски употреби 9,30-9,45 . Веселин Бояджиев (СУ “Св. Климент Охридски”). Загадъчни имена от географската литература. Дискусия и почивка Второ заседание Ръководи Данчо Господинов 10,15-10,30 . Здравка Константинова (СУ “Св. Климент Охридски”). Из топосите на българската журналистика (1978-1944) 10,30-10,45 . Виктор Банов (уредник на Земенския манастир). География на светите места в България. Опит за интерпретационна класификация 10,45-11.00 . Пенка Николова (Регионален исторически музей - гр. Пазарджик). Книжовното наследство на Хаджи Найден Йоанович, съхранено в родния му край. Дискусия и почивка Трето заседание Ръководи Лидия Михова 11.30-11,45 . Ваня Добрева (ЮЗУ “Неофит Рилски”). Възрожденската комедия - поглед към няколко актуални проблема. 11.45-12.00 . Светла Черпокова (ПУ “Паисий Хилендарски”). “Принципът на талисмана” и пространствата на Немския романтизъм 12.00-12,15 . Валери Личев (Институт за философски изследвания). Топология на духовното пространство в епистоларната любов (М. Цветаева - Р. Рилке; Х. Аренд - М. Хайдегер) 12,15-12,30 . Соня Александрова (ПУ “Паисий Хилендарски”). Един устойчив мотив в западноевропейската литература: 1953-1954 година Дискусия и обедна почивка Следобедно заседание Библиотека - Институт за литература, VIII ет. Четвърто заседание Ръководи Лидия Михова 14,00-14,15 . Лиляна Минкова (Институт за литература). Идиличното в българската възрожденска белетристика 14,15-14,30 . Диана Николова (ПУ “Паисий Хилендарски”). Топосът Аркадия в ренесансовата култура 14,30-14,45 . Клео Протохристова (ПУ “Паисий Хилендарски”). Плажът в литературата - актуална проблематика и културноисторически аспекти Дискусия и почивка Пето заседание Ръководи Стефана Таринска 15,15-15,30 . Катя Станева (СУ “Св. Климент Охридски”). Места, гледища, прозрения (възрожденски и днешни риторики) 15,30-15,45 . Милена Кирова (СУ “Св. Климент Охридски”). Проблематизмът на “своето” място или как се прави Родина? 16,00-16,15 . Надежда Александрова (СУ “Св. Климент Охридски”). Възрожденските употреби на фантазията на харема. Повестта “Турски паша” на Любен Каравелов 16,15-16,30 . Румен Спасов (в. “АзБуки”). Доуниверситетското странознание във “Видрица” Дискусия и почивка Шесто заседание Ръководи Светлана Русинова 16,45-17,00 . Кирил Топалов (СУ “Св. Климент Охридски”). Манастирската мемоаристика и рефлексите на паралелната литературата 17,00-17,15 . Сава Сивриев (ШУ “Епископ Константин Преславски”). Ханаанската земя в “Краткая свещенная история и священный катихизис” (Белград, 1835) на архимандрит Неофит Хилендарски (Бозвели) 17,15-17,30 . Елена Азманова (ЮЗУ “Неофит Рилски”). Функция на географското пространство в някои мемоарни творби Дискусия 25.11.2005 г. (петък) Малък салон - Институт за литература (БАН) Седмо заседание Ръководи Лидия Михова 9,00-9,15 . Данчо Господинов (Институт за литература). Хронотопите на дома и пътя във възрожденската белетристика 9,15-9,30 . Светлана Русинова (Институт за литература). Диалектика на пътуването и завръщането в две възрожденски повести 9,30-9,45 . Светлана Стоянова (ПУ “Паисий Хилендарски”). Смисловите бездни на липсващия дом в драматургията на Антон Страшимиров, Рачо Стоянов, Йордан Йовков Дискусия и почивка Осмо заседание Ръководи Юлия Николова 10,15-10,30 . Румяна Дамянова (Институт за литература). Микроскоп, компас и карта 10,30-10,45 . Аделина Странджева (ПУ “Паисий Хилендарски”). Лакти и левги - мерките на пътуващия човек 10,45-11,00 . Елена Гетова (ПУ “Паисий Хилендарски”). Пътят на Иван Богоров към пътеписа 11,00-11,15 . Иван Русков (ПУ “Паисий Хилендарски”). Везирски кеф или европейски пикник. Орбити на Н. Ц. В., киселото зеле, космическия прах и други тела в прокълнатия п/очерк на Захарий Стоянов Дискусия и почивка Девето заседание Ръководи Аделина Странджева 11,45-12,00 . Анна Алексиева (Институт за литература). Дионисовият човек в българската поезия от 40-50-те години на XIX в. - хронотопични и идентификационно-ролеви конституенти 12, 00-12,15 . Милена Динева (ПУ “Паисий Хилендарски”). Кафенето като топос 12,15-12,30 . Здравко Дечев (ПУ “Паисий Хилендарски”). (Про)странствата на гласа 12,30-12,45 . Боян Янев (ПУ “Паисий Хилендарски”). Фамилните имена у българите през призмата на традиционните занаяти Дискусия и обедна почивка Десето заседание Ръководи Румяна Дамянова 14,00-14,15 . Стефана Таринска (Институт за литература). Браила - “средоточие на музите” (60-те години на XIX в.) 14,15-14,30 . Юлия Николова (ПУ “Паисий Хилендарски”). Център и периферия (по материал от културното битие на град Свищов през Възраждането) 14,30-14,45 . Елена Тачева (ЮЗУ “Неофит Рилски”). SPECTARE versus VIDERE versus SCRIBERE. (Анатомия на погледа и образа в пътеписните текстове за Свищов) Дискусия и почивка Единайсето заседание Ръководи Елена Тачева 15,15-15,30 . Веселина Димова (Институт по балканистика). Пътят на книгата в географското и културно пространство на българи и сърби през XIX в. 15,30-15,45 . Константинос Нихоритис (Солунски университет). Гръцки учебни средаща за българите през XIX в. 15,45-16,00 . Анна Илиева. Солун в българското книгоиздаване от края на XIX в. Дискусия и почивка Дванайсето заседание Ръководи Анна Алексиева 16,30-16,45 . Бойка Илиева (ЮЗУ “Неофит Рилски”). Хаджи Найден Йоанович - издател и разпространител на “Високи умни хитрости Бертолдови” 16,45-17,00 . Таня Стоянова (ЮЗУ “Неофит Рилски”). Издателската политика на “Хемус” по отношение на детската литература (ролята на Ран Босилек за създаването и разпространението на българската детска книга) 17,00-17,15 . Мариана Нихоритис(Солунски университет). Пътят на книгата. Българската литература в Гърция след Втората световна война Дискусия Кореспондентско участие . Надежда Драгова. Частният скрипторий на даскал Тодор Пирдопски Закриване на чаша вино
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 2199
Етикети: посоки
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1449-literaturata-toposi-i-posoki