Научни форуми

Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст

Юбилейна конференция - Бургас, 31 май – 01 юни 2012 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ


Уважаеми колеги,

Катедрата по български език и литература при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Домът музей „Петя Дубарова” и Община Бургас имат удоволствието да Ви поканят за участие в Юбилейната конференция „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”, посветена на петдесетата годишнина от рождението на поетесата.

Конференцията ще се проведе на 31 май – 01 юни 2012 г. в Културен център „Морско казино” в град Бургас.

Организаторите имат амбицията творчеството на Петя Дубарова, литературните и паралитературните проблеми, които повдигат поезията и житейската й съдба, да бъдат обсъждани в по-широк, литературноисторически и културологичен контекст, проблематизиращ отношенията творец–власт, съдбата на младия творец в обществото, суицида като феномен в историята на българската поезия, митотворческите импулси и шлагеризацията на високо поетичното и привличането му за целите на масовата култура и др.

• Докладите да са с времетраене до 10 минути, 8 стандартни страници, включително цитирана литература, резюме на английски език (до 100 думи) и до 5 ключови думи.

• Най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат публикувани в сборник до края на 2012 г.
   
Такса правоучастие не се предвижда.
   
Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.
   
• Срок за заявките – до 30 март 2012 г. на адрес:
имейл: angelovadamjanova@yahoo.com
sofiangelova@img-bg.net
eldubo@abv.bg

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.

доц. д-р София Ангелова
гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Факултет по обществени науки, каб. 234
ул. „Проф. Якимов” № 1
Бургас 8010


Автор:
29.02.2012 г. 15:01
Посетено: 1698
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14205-tvorchestvoto-na-petya-dubarova-v-balgarskiya-i-evropeyskiya-literaturen-i-kulturen-kontekst