Научни форуми

Семинар-дискусия "Интелектуалната собственост в културните и творчески индустрии"

Част от поредицата “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България”

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Шести семинар-дискусия на тема “Интелектуалната собственост в културните и творчески индустрии” - част от поредицата “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България”

29 февруари 2012 г., сряда, от 9:00 ч. до 14:00 ч. в Гьоте-институт, ул. „Будапеща” 1, гр. София


Уважаеми дами и господа,

На 7 април 2011 г. Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата организираха първи семинар от поредицата “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България”.

Развитието на културните и творческите (креативните) индустрии е въпрос, който получава все по-голяма актуалност в целия ЕС. За съжаление, в България темата звучи все още сравнително екзотично. Причините за нарастващия интерес към нея обаче са много – ето в обобщение някои от тях:

· Културните и творческите индустрии представляват самостоятелен сектор на икономиката, с огромен потенциал за растеж и възможност за създаване на нови работни места, особено във важната категория на малките и средни предприятия.

· През 2011 г. културните и творческите индустрии представляват 4.5% от БВП в ЕС и 3.8% от заетостта в Европа.

· Културните и творческите индустрии играят важна роля за налагането на благоприятен за иновациите климат и спомагат за по-нататъшното развитие на ИКТ.

· Културните и творческите индустрии имат важни социални и културни ефекти, вкл. заетост, насърчаване на креативността, подпомагане на културното многообразие.

· Културните и творческите индустрии включват и възможности за алтернативен и културен туризъм – сфера, изключително важна и с голям потенциал за България.

· Известни световни центрове като Берлин, Барселона и т.н. отдавна градят имиджа и икономиката си именно върху потенциала на културните и творческите индустрии.

Поредицата от мероприятия “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България” на Гьоте институт и Обсерватория по икономика на културата ще бъде продължена със семинар-дискусия на тема “Интелектуалната собственост в културните и творчески индустрии” - организиран съвместно с “КОПИ БГ”.

Събитието ще се проведе на 29 февруари 2012 г., сряда, от 9:00 ч. до 14:00 ч. в Гьоте-институт, ул. „Будапеща” 1, гр. София.

Целта на този семинар-дискусия е да постави на обсъждане тенденции и проблеми на интелектуалната собственост в културните и творчески индустрии, както и да генерира идеи за подобряване управлението и събираемостта на възнаграждения от авторски права в изкуствата, културните и творчески индустрии.

Бихме искали да Ви поканим да участвате в тази инициатива и да се включите с Вашата позиция в модерираната дискусия. Ще бъдат засегнати въпроси като: изпълнението на Закона за авторското право и сродните му права – проблеми и възможни решения; промяната в режима на колективното управление на авторски и сродни права – очаквания и резултати; измененията в режима на компенсационните възнаграждения за частно копиране; споразумението АСТА – митове и реалност.

За участие са поканени и представители на Министерство на културата, както и представители на различните културни и творчески индустрии в България.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес и разчитаме на Вашето участие и ангажираност. Ще се радваме заедно да предизвикаме една по-задълбочена дискусия по въпроса и да отправим необходимите за развитието на изкуствата, културните и творческите индустрии в България послания. 

С уважение:                                                                         
Диана Андреева, Директор, Обсерватория по икономика на културата
д-р Рудолф Барч, Директор, Гьоте институт◊ ПРОГРАМА НА ФОРУМА
 
Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България
Съвместен проект на Гьоте-институт България и Обсерватория по икономика на културата

Интелектуалната собственост в културните и творчески индустрии

Семинарът се организира от Гьоте-институт България, Обсерватория по икономика на културата и „КОПИ-БГ”

29 февруари 2012 г., сряда, Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1, София


9:00-9:30 - Регистрация

9:30-9:40
 - Откриване
Д-р Рудолф Барч, директор на Гьоте-институт България
Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

9:40-10:10
- Изпълнение на Закона за авторското право и сродните му права – позиция на Министерство на културата
Митко Тодоров, зам.-министър, Министерство на културата
- Икономически разрез на интелектуалната собственост в изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии
Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата
доц. Биляна Томова, Обсерватория по икономика на културата

10:10-10:40
- Измененията в режима на компенсационните възнаграждения за частно копиране
Мариана Лазарова, изпълнителен директор на „КОПИ БГ”

10:40-11.00 - Дискусия

11:00-11:30 - Кафе пауза

11:30-12:00
- Промяната в режима на колективното управление на авторски и сродни права – очаквания и резултати
Мариана Андреева, юридически консултант на „Филмаутор”

12:00-12:20 - Дискусия

12:20-12:50
- Споразумението АСТА – митове и реалност
Велизар Соколов, управител на „АРСИС Консултинг”

12:50-13.30 - Дискусия
Модератор: Мариана Лазарова, изпълнителен директор на „КОПИ БГ

Автор: Организаторите
27.02.2012 г. 14:33
Посетено: 1669
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14186-seminar-diskusiya-intelektualnata-sobstvenost-v-kulturnite-i-tvorcheski-industrii