Научни форуми

Второ заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Лекция на тема "Николай Ставрогин: философски прочити на художествения образ"

Второ заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество „Ф. Достоевски”

ще проведе второто си редовно заседание
на 6 февруари 2012 г., понеделник, от 17,00 ч. в заседателната зала
на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (2 ет.)

Дневен ред:

1. Лекция на тема Николай Ставрогин: философски прочити на художествения образ (проф. дфн Нина Димитрова)
2. Организационни въпроси


Едно свое изследване руският философ Сергей Хесен започва с твърдението, че „Сред всички романи на Достоевски "Бесове" заема съвсем особено място”. Литературният историк Аркадий Долинин изказва подобно убеждение, адресирайки особеността до обрисуването на централното действащо лице в този роман: „Достоевски рисува Ставрогин по особен начин, с такава изключителност, която, струва ми се, никъде повече не се среща у него”. Върху необичайността, несравнимостта на главния герой от "Бесове" фокусират вниманието си и други изследователи на Достоевски, а ето какво казва за него и самият писател в писмо до Михаил Катков от октомври 1870 г.: „… (Николай Ставрогин) също е мрачна фигура, също е злодей. Но ми се струва, че е трагична фигура, макар мнозина след прочитането да кажат: „Това пък какво е?” Захванах се с поемата за това лице, защото твърде отдавна вече искам да го изобразя. Според мен то е и руско, и типично лице. Ще бъда много, много разочарован, ако не сполуча. Още повече бих се разочаровал, ако присъдата бъде, че това е едно неестествено лице. Със сърцето си съм го писал. Естествено, това е един рядък в своята типичност характер, но това е руски характер (за известен слой на обществото).”


Българско общество „Ф. Достоевски” е основано на 5 декември 2011 г. и е част от International Dostoevsky society.

Автор: Българско общество "Ф. Достоевски"
04.02.2012 г. 11:07
Посетено: 1573
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14034-vtoro-zasedanie-na-balgarsko-obshtestvo-f-dostoevski