Научни форуми

Опасни връзки / Престижни връзки

Научна конференция

◊ СЪБИТИЕТО

Академичният кръг по сравнително литературознание организира
научна конференция на тема:

Опасни връзки / Престижни връзки


Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията ще бъде насочено към два типа междутекстови връзки и аналогии. В едни случаи авторите се стремят да демонстрират близостта на своята творба с някоя авторитетна творба или образец; в други случаи следването на този образец е съзнателно маскирано от автора, тъй като той може да предполага, че разкриването на близостта с ценения от него автор или образец може да се окаже „опасно” в някакъв смисъл или в някакъв контекст.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Предвиждаме конференцията да се проведе на 26 и 27 април 2012 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг и в сборник.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията:

Антоанета Балчева, Светла Черпокова и Николай Аретов

на имейл: calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки – 28 февруари 2012.

Автор: Николай Аретов
07.01.2012 г. 18:59
Посетено: 1666
Етикети: литературознание, престижни връзки, опасни връзки, научни форуми, конференция, сравнително литературознание, интертекстуалност, междутекстови връзки, сравнително ЛТЗ, компаративистика
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13893-opasni-vrazki-prestizhni-vrazki