Научни форуми

Кръгла маса на тема: "Иновации в бизнесмодела на качествения вестник"

В рамките на изследователския проект "Пресата в условията на интернет и новите медии"

◊ СЪБИТИЕТО

Учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УНСС, млади изследователи и журналисти ще участват в

кръгла маса на тема: „Иновации в бизнесмодела на качествения вестник”

6 декември, вторник, 2011 г., от 10,00 ч.
сграда на Съюза на българските журналисти.


◊ ЗА КРЪГЛАТА МАСА

Кръглата маса се провежда в рамките на изследователския проект „Пресата в условията на интернет и новите медии”, осъществяван с подкрепата на Фонд „Научни изследвания” към МОМН, и е организирана от Редакционния съвет на електронно списание Newmedia21.eu и Комисията „Професионални стандарти в журналистиката и връзки с обществеността” при Съюза на българските журналисти.

Основни участници в кръглата маса са д-р Иван Михалев, в. „Капитал”, проф. дфн Милко Петров, ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”,  доц. д-р Маргарита Пешева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, д-р Мирослава Ценкова, ФЖМК на СУ  „Св. Климент Охридски”, докторант Илия Вълков, ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”, докторант Георги Игнатов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и докторант Николай Кръстев, УНСС.


Програмата на форума - на http://www.newmedia21.eu

Автор:
Newmedia21.eu
Публикация:
05.12.2011 г. 16:41
Етикети:
нови медиикръгла масанаучни форумимедии
вестникарски пазар
вестници
качествен вестник
Иновации в бизнесмодела
преса
Newmedia21.eu
Посетено:
1569
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13712-kragla-masa-na-tema-inovatsii-v-biznesmodela-na-kachestveniya-vestnik