Научни форуми

Иван Цанев в българската литература и култура

Юбилейна научна конференция в чест на 70 години от рождението на поета

◊ СЪБИТИЕТО

Департамент „Нова българистика” на НБУ
Сдружение на български писатели
Унгарски културен институт

организират

Юбилейна научна конференция

Иван Цанев в българската литература и култура

В чест на 70 години от рождението на поета


12 декември 2011 г. (понеделник)
Унгарски културен институт
София, ул. „Аксаков” № 16


◊ ПРОГРАМА

10:00 – Откриване на конференцията: д-р Тошо Дончев, директор на Унгарския културен институт, проф. Михаил Неделчев, председател на Сдружение на български писатели, и доц. д-р Пламен Дойнов, директор на изследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)” на НБУ

Авторът / Епохите / Почеркът

10:30 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): Иван-Цаневото проговаряне

10:45 – проф. д-р Божидар Кунчев (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): „Значителното е край нас, размесено с подробности...”

11:00 – проф. дфн Милена Кирова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Иван Цанев: воля за свят

11:15 – доц. д-р Пламен Дойнов (Нов български университет): Поезията на Иван Цанев: от дебюта до пренаписванията

11:30 – Митко Новков (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Тези, антитези и синтез в поезията на Иван Цанев

11:45–12:30 – Дискусия.

12:30–13:00 – Кафепауза.


Стихът / Стихотворенията / Книгите

13:00 – д-р Тошо Дончев (Унгарски културен институт): Смирен и обладан

13:15 – Юлиан Жилиев: Стихът на Иван Цанев

13:30 – д-р Гергина Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”): Иван Цанев – погледи и отражения

13:45 – доц. дфн Едвин Сугарев (Нов български университет): Природните топоси в поезията на Иван Цанев

14:00–14:15 – Дискусия.

14:15 – д-р Биляна Курташева (Нов български университет): Зелената идея на тихата поезия: Иван Цанев

14:30 – д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет): Иван Цанев и търсенето на златния еталон

14:45 – Никола Иванов: Поет със знакови стихотворения, или Третият път

15:00 – доц. д-р Морис Фадел (Нов български университет): Имената в поезията на Иван Цанев

15:15 – доц. д-р Светлана Стойчева (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Иван Цанев и литературата за деца

15:30 – доц. д-р Пламен Дойнов (Нов български университет): Незавършеният Иван Цанев: отломки и проекти

15:45 – Марин Бодаков (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Иван Цанев. Природата на природата

16:00–16:30 – Заключителна дискусия.*
След конференциите за Иван Теофилов, Иван Динков, Николай Кънчев, Константин Павлов, Биньо Иванов, Христо Фотев и Екатерина Йосифова, това е осмият форум в рамките на модула „Персоналии” от научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)”, осъществявана от департамент „Нова българистика” на Нов български университет. Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в книга осма от поредицата Библиотека „Личности” на изд. „Кралица Маб” и департамент „Нова българистика” на НБУ.
Автор:
Организаторите
Публикация:
04.12.2011 г. 13:56
Посетено:
2557
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13702-ivan-tsanev-v-balgarskata-literatura-i-kultura