Научни форуми

Национална научна конференция "Между изстрелите"

Посветена на 80-годишнината на Надежда Драгова и Първан Стефанов

◊ ПРОГРАМАТА

Между изстрелите

Национална научна конференция,
посветена на 80-годишнината на Надежда Драгова и Първан Стефанов


22-23 ноември 2011 г.

Организатори: СУ “Св. Климент Охридски" и Институт за литература при БАН


22 ноември 2011 г., вторник,
СУ “Св. Климент Охридски”, Огледална зала

9.30 ч. Откриване
. Румяна Дамянова. Встъпителни думи
. Приветствие от Рая Кунчева – директор на Института за литература при БАН
. Приветствие от Елка Трайкова – ръководител на направление “Нова съвременна българска литература” в Института за литература при БАН

Първо заседание
10.00-11.30 ч.
Водещ Александър Йорданов

. Вихрен Чернокожев (Институт за литература - БАН). Първан Стефанов – бунтът на “тихата лирика”.
. Божидар Кунчев (СУ “Св. Климент Охридски). “И все по-самотни поетите бродят...”
. Кирил Топалов (СУ “Св. Климент Охридски”). За драмата и драмите.
. Първан Стефанов. “Насрещно време” или “Диагнози”.
Дискусия

11.30-11.45 ч. Кафе пауза

Второ заседание
11.45-12.45 ч.
Водещ Камен Михайлов

.
Иван Добрев (СУ “Св. Климент Охридски”). Новото начало на старата българска литература.
.
Михаил Неделчев (НБУ). Към диалога в едно литературно семейство
. Лилия Кирова (Институт по балканистика с център по тракология – БАН). Балканистичният контекст в изследванията на Надежда Драгова.
. Ваня Колева (ШУ “Епископ Константин Преславски”). Документална точност и приказност (“Три пиеси на професор Надежда Драгова и Първан Стефанов)"

Дискусия


23 ноември 2011 г., сряда,
СУ “Св. Климент Охридски”, Академична зала №1

9.30 ч. Начало

Трето заседание
Водещ Румяна Дамянова

. Йорданка Бибина (Институт по балканистика с център по тракология - БАН). Езикът на мълчанието.
. Румяна Станчева (СУ “Св. Климент Охридски”).  Културна история и сравнително литературознание. Румънски пейзажи от Балчик и Каварна
. Магда Карабелова (Институт за литература - БАН). Необясними влечения: разговори с Надя Драгова за новия исторически роман – ерудитски разказ за древните езици на Вселената.
. Николай Чернокожев (СУ “Св. Климент Охридски”). Феликс Каниц – нюанси във визуалното представяне на България

Дискусия

10.45-11.00 ч. Кафе  пауза

Четвърто заседание
11.00-12.45 ч.
Водещ Магда Карабелова

.
Александър Йорданов (Институт за литература - БАН). На среща с времето. 30 години по-късно.
. Ваня Добрева (ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград). Надежда Драгова: преоткриване на драматурга Петко Славейков.
. Николета Пътова (Институт за литература – БАН). Драматургията на Н. Драгова и П. Стефанов.
. Антония Балчева (Институт за балканистика с център по тракология - БАН). Щрихи към феномена на байронизма в хърватската и българската литератури.

Дискусия

12.45-14.00, обедна почивка

Пето заседание
14.00-15.30 ч.
Водещ Елка Трайкова

.
Петър Велчев (Институт за литература - БАН). Яворов – между два изстрела.
.
Румяна Дамянова (Институт за литература - БАН). Историографски пристрастия.
.
Камен Михайлов (Института за литература - БАН). Образология. Нюанси към грешната земя и грешните хора.
. Сава Сивриев (ШУ “Епископ Константин Преславски”). За стихове пиитически на Никифор и Йеротей
. Ани Михайлова. Надежда Драгова и учебниците по литература

Дискусия

Закриване на конференцията

___________
Забележка: времетраене на докладите 15 минути
.
Автор: Организаторите
20.11.2011 г. 22:14
Посетено: 1149
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13610-natsionalna-nauchna-konferentsiya-mezhdu-izstrelite