Научни форуми

Научен форум "Литературата на Народна република България: История, понятия, подходи"

На всеки две седмици очаквайте нови изследвания в списание "LiterNet"


◊ СЪБИТИЕТО

Департамент „Нова българистика” на НБУ и „Литернет Медиа”

представят научния форум

Литературата на Народна република България:
История, понятия, подходи


Идея и координация на форума: доц. Пламен Дойнов

В рамките на научноизследователската програма на департамент „Нова българистика” на НБУ „Литературата на Народна република България (1946–1990)” от 10 октомври 2011 до март 2012 г. двадесет и един изследователи от водещи академични центрове в страната ще публикуват в електронно списание „LiterNet” (http://spisanie.liternet.bg) поредица от статии, студии и рецензии под рубриката „Литературата на НРБ”.


◊ КОЙ?

Участват (по реда на проектираните за публикуване текстове): доц.
Пламен Дойнов, доц. Антоанета Алипиева, д-р Гергина Кръстева, доц. Сава Сивриев, проф. Яни Милчаков, Мая Ангелова, д-р Мира Душкова, д-р Йордан Ефтимов, доц. Антония Велкова-Гайдаржиева, доц. Младен Енчев, Юлиан Жилиев, доц. Владимир Донев, доц. Борис Минков, доц. Любка Липчева-Пранджева, доц. Албена Хранова, доц. Николай Димитров, доц. Морис Фадел, доц. Наталия Христова, доц. Иван Станков, доц. Пламен Шуликов, проф. Михаил Неделчев.


◊ КАКВО И КОГА?

Очаквайте на всеки две седмици нови изследвания, посветени на авторски присъствия, архиви, структури, институции, текстове и контексти, които очертават литературата, литературното поле и литературния живот в периода на НРБ.

През април/май 2012 г. в Нов български университет ще се проведе кръгла маса на тема „Изследванията на литературата на НРБ: критически ракурси”, на която ще бъдат дискутирани и обобщени резултатите от публикуваните в електронно списание „LiterNet” текстове. До края на 2012 г. ще бъде отпечатан сборник, съдържащ представените на форума изследвания и стенограмата от кръглата маса.


◊ ЗАЩО?

Идеята за провеждане на национален форум по проблемите на литературата на НРБ е продиктувана от желанието за очертаване на панорамен контекст и за извършване на конкретни, структуриращи изследователското поле дейности.

Форумът е замислен като своеобразна теоретико-историческа равносметка на постигнатото в тази област през първите десет години на ХХІ век. Стреми се да очертае общото изследователско поле на НРБ-литературата, както и да фокусира вниманието върху проявяващите се дискусионни напрежения, да ги направи по-видими и по-продуктивни, да очертае нови посоки за изследване, да стимулира сътрудничеството между различни изследователи от академичните центрове в страната.
Електронно списание LiterNet стартира новата рубрика "Литературата на НРБ". Следете новите публикации - по няколко месечно.

Първи текстове:
. Пламен Дойнов (Не)възможната персоналистичност на алтернативния канон (1960-1990)
. Антоанета Алипиева Поезията през 60-те и 70-те години на ХХ век. Фигури и контексти
Автор: Департамент „Нова българистика”, НБУ
30.09.2011 г. 13:36
Посетено: 2407
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13243-nauchen-forum-literaturata-na-narodna-republika-balgariya-istoriya-ponyatiya-podhodi